Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector



Café-uitbater

  • Café-uitbater
Café: momenten van plezier
Het beroep van de gezelligheid
 
Een café-eigenaar of -gerant heeft het beheer en de leiding van een drankgelegenheid in handen. Hij zorgt voor de bevoorrading en de stocks van drank, voedingswaren en onderhoudsproducten. Hij ontvangt de klanten en bedient hen van drank en soms ook van eenvoudige gerechten. De werkuren zijn onregelmatig, ook op zon- en feestdagen. Drukke en kalmere periodes wisselen af en het werk is soms seizoensgebonden.
 
Over de sector
 
Het algemene rookverbod in de horeca heeft natuurlijk zwaar toegeslagen in de cafésector. Het aantal stopzettingen en faillissement steeg na de invoering in juli 2011 met 34% en ook het aantal startende cafés gaat sindsdien in dalende lijn. Daar bovenop komt nu ook nog de invoering van de elektronische kassa. Ook al is deze negatieve evolutie niet hetzelfde in alle provincies, het gaat wel degelijk om een algemene trend: netto zijn er sinds 2011 meer dan 3000 cafés verdwenen. Ook de voortdurende stijging van de bierprijzen en de strengere controles op alcoholverbruik in het verkeer zijn hier natuurlijk niet vreemd aan.
 
Het aantal cafébezoeken daalde tussen 2009 en 2012 met 18% naar 115 miljoen per jaar. Toch blijkt tegelijkertijd dat cafés waarin geïnvesteerd wordt het beter doen dan andere. Zaken die regelmatig investeren en echte "concepten" bedenken slagen er nog steeds in om de jongere generaties te bekoren.
 
Er zit dus nog wel degelijk toekomst in het uitbaten van een café, maar het volstaat niet meer om een toog, een paar tafels en wat bier aan te bieden. Uw klanten verwachten een echte "beleving" wanneer ze op café gaan.
Café: samen rond een glas
Uitbatingsvoorwaarden
 
Iemand die als zelfstandige een café wil uitbaten moet een ondernemingsnummer aanvragen. Hij moet daarvoor bewijs leveren van kennis van bedrijfsbeheer. Dat kan via een diploma of praktijkervaring.
 
In een drankgelegenheid is het enkel toegelaten snacks te serveren. Beroepskennis moet alleen worden aangetoond wanneer er meer dan enkel snacks worden geserveerd. Uitbaters van drankgelegenheden moeten volgende vergunningen aanvragen: voor de fabricatie en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen, voor de verkoop van gegiste en/of sterke dranken, een hygiëneattest, een openingsaanvraag, een stedenbouwkundige vergunning, een milieuvergunning, een attest van brandveiligheid en een moraliteitsattest.
 â€¨â€¨
Vaak zijner ook plaatselijke verplichtingen inzake geluidshinder en sluitingstijden. Café-uitbaters zijn vaak gehouden aan strikte afspraken met brouwerijen en leveranciers.
 
Voor de rechten van de auteurs van muziek in de gelagzaal moeten vergoedingen betaald worden aan SABAM. Er is een ‘Billijke Vergoeding’ verschuldigd aan de uitvoerders van muziekwerken. 
 
Roken in een café is in principe verboden. Indien u toch de gelegenheid wil geven aan uw klanten om te roken kan dit in speciaal voorziene ruimtes en onder zeer strenge voorwaarden. Horeca Vlaanderen kan u hiervoor de nodige informatie en begeleiding bezorgen.
 
Tenslotte is er invoering van de "kassawet" waarbij men de verkopen wil registreren in een gesloten kassasysteem. Op het moment van dit schrijven blijven de meeste federaties zich hiertegen verzetten omdat ze vrezen dat dit de rendabiliteit van de horecabedrijven volledig onderuit zal halen.
 
Investeren in een café
 
Er zijn cafés in alle vormen en maten, maar het is vandaag duidelijk dat een café meer dan ooit een belevingsplaats moet zijn met een eigen verhaal. De startersinvestering is bijgevolg in grote mate afhankelijk van de grootte van de zaak en de manier waarop het interieur wordt aangekleed.
 
Nuttige adressen 

 
Federatie van Belgische drankenhandelaars
Edmond Machtenslaan 83 bus 1
1080 Brussel
02-410.33.47
www.febed.be
 
FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel
02-213.40.10
www.fedhorecavlaanderen.be
 
Guidea
Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca
Site Oud Sint-Jan
Mariastraat 38
8000 Brugge
050-47.15.90
www.guidea.be
 
Participatiefonds
de Lignestraat 1
1000 Brussel
02-210.87.87
www.fonds.org
 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie K.M.O.-beleid  - Dienst Economische Vergunningen
WTC III, 18de verdieping 
Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel
Tel.: 02 277 78 53 
Fax: 02 277 97 63 
E-mail: info.EVA@economie.fgov.be
E-mail: info.SAEV@economie.fgov.be
http://mineco.fgov.be
Xavier Huysmans - Laatste update op 22/06/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL