Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorHet handelsfonds

  • Het handelsfonds
Juridisch gezien is het handelsfonds een immaterieel roerend goed. Het is samengesteld uit materiële en immateriële elementen. Het handelsfonds is van rechtswege een allesomvattend begrip waarvan de inhoud varieert van de ene handelszaak tot de andere. Het is echter mogelijk de systematisch terugkerende elementen van het handelsfonds te identificeren, namelijk :


HET CLIENTEEL

Ofschoon men niet eigenaar kan zijn van een cliënteel. De overnemer van het handelsfonds kan enkel hopen dat het cliënteel (hoeksteen van het handelsfonds) gehandhaafd blijft. De koper heeft het recht zich voor te stellen aan het cliënteel. Bijgevolg kan de verkoper geen cliënten achter houden.


MATERIELE ELEMENTEN

Hier worden het meubilair en het materiaal dat aan het fonds gehecht is, zoals de uitrusting, de voertuigen, de machines, de koopwaar en de grondstoffen, bedoeld. Meestal maakt de voorraad het voorwerp uit van een gescheiden evaluatie en wordt zij niet opgenomen in de waarde van het handelsfonds.


HUURRECHT

Als de verkoper geen eigenaar is van de lokalen waar hij zijn activiteit uitoefent, is de overdracht van het huurrecht essentieel om de activiteit voort te zetten. Deze overdracht wordt overigens vereenvoudigd door de wettelijke bepalingen omtrent de handelshuur (zie fiche over de handelshuur).
DE LOPENDE CONTRACTEN

De contracten voor de voorziening van toebehoren,materialen, goederen e.d. die lopen op het moment van de overdracht worden normaal gezien overgedragen aan de koper aangezien hij deze nodig heeft voor het verder zetten van de activiteit .

De partijen kunnen echter afspreken om de contracten uit te sluiten van de overdracht. Bovendien gaan contracten die intuitu personae (d.w.z. rekening houdend met de persoon van de verkoper) werden afgesloten niet automatisch over op de koper.


DE RECHTEN VAN INDUSTRIELE EIGENDOM

Deze bestaan uit de handelsnaam, het logo, het merk, brevetten, tekeningen, modellen, e.d. Zij kunnen essentieel zijn voor de uitoefening van bepaalde activiteiten.


ELEMENTEN DIE NORMAAL GEZIEN UITGESLOTEN WORDEN

De onroerende goederen maken alleen integraal deel uit van de overdracht van het handelsfonds als dit uitdrukkelijk werd bedongen in de akte van overdracht door de partijen.

Ook de schulden worden niet met het fonds overgedragen. Het fonds is een actief bestanddeel en heeft dus geen eigen passiva. De schuldenlast blijft bij de handelaar of de vennootschap die het handelsfonds uitbaatte.

Uit van de overdracht van het handelsfonds als dit uitdrukkelijk werd bedongen in de akte van overdracht door de partijen.

Ook de schulden worden niet met het fonds overgedragen. Het fonds is een actief bestanddeel en heeft dus geen eigen passiva. De schuldenlast blijft bij de handelaar of de vennootschap die het handelsfonds uitbaatte.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL