Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe kruispuntbank voor ondernemingen & het ondernemingsloket

  • De kruispuntbank voor ondernemingen & het ondernemingsloket
INLEIDING

De Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) werd op 1 juli 2003 opgericht door de Federale Overheid. De KBO heeft als doel de administratieve procedures voor ondernemingen, dankzij een eenmalige registratie van de gegevens , te vereenvoudigen.


WELKE GEGEVENS BEVATTEN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN ?

- Het ondernemingsnummer en vestingnummers.

- De naam, de benaming of de firmanaam van de onderneming.

- De rechtsvorm (eenmanszaak, BVBA, NV ....).

- Het adres van de maatschappelijke zetel en van de verschillende vestingseenheden in België.

- De rechtstoestand.

- De oprichting – en stopzettingdatum van de onderneming en of van een vestingseenheid.

- De identificatie gegevens van de oprichters, mandatarissen en de lasthebbers van de onderneming.

- De economische activiteiten die de onderneming uitoefent.

- De andere basisgegevens worden verstrekt op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap.

- De vergunningen die de onderneming bezit, of de hoedanigheden waaronder de onderneming bekend is.

- De verwijzingen naar de griffies van de rechtbanken neergelegde stukken van de rechtspersonen en naar de jaarrekeningen en balansen neergelegd bij de Nationale Bank van België.


Al de gegevens die werden bijgehouden door de Handelsrechtbank werden opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.


HET ONDERNEMINGSNUMMER


Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer (10 cijfers) dat de Kruispuntbank toekent aan iedere zelfstandige, ondernemer en/of rechtspersoon en bij gevolg dus niet overdraagbaar.

Dit ondernemingsnummer vervangt het Handelsregisternummer, het Rijksregisternummer voor rechtspersonen en het BTW nummer (het RSZ – werkgeversnummer blijft voorlopig behouden)

Het ondernemingsnummer moet vermeld staan op al de officiële documenten die de onderneming verspreidt.

Opmerking : het ondernemingsnummer is slechts een identificatienummer, het stelt de (toekomstige) ondernemer niet vrij van de verplichting zich aan de BTW te onderwerpen of zich in te schrijven als werkgever bij de RSZ en /of het aanvragen van vergunningen, nodig om de activiteit te kunnen uitoefenen.


DE ONDERNEMINGSLOKETTEN

Het doel :

De vereenvoudiging, via een ondernemingsloket kan een ondernemer aan al de verschillende formaliteiten voldoen ( inschrijving KBO, BTW identificatie, ....)


De rol van het ondernemingsloket :

- De handels – en ambachtsondernemingen inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- De voorwaarden nagaan waaraan de onderneming moet voldoen krachtens de bijzondere wetten en reglementen voor de uitoefening van de voorgenomen activiteiten van de handels – of ambachtsonderneming.

- Voor rekening van de onderneming al de administratieve formaliteiten verrichten ten aanzien van de Overheden.

- Het innen van de te betalen bedragen voor publicatiekosten, inschrijvingsrechten, zegelrechten e.a.

- Het bewaren van archieven.

- Een eventuele bijkomende begeleidende en/of adviserende diensten verlenen.

Opmerking : iedereen die een zelfstandige activiteit wenst op te starten of over te nemen onder welke ondernemingsvorm dan ook is verplicht zich te melden aan een ondernemingsloket naar zijn keuze.


De volledige lijst van erkende ondernemingsloketten is beschikbaar op de volgende website:
http://economie.fgov.be/entreprises/crossroads_bank/pdf/Businss_One-stop_Shops/Complete_liste_nl.pdf
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL