Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe consequenties voor de arbeidsovereenkomsten bij de overdracht van een onderneming

  • De consequenties voor de arbeidsovereenkomsten bij de overdracht van een onderneming
HET PRINCIPE

De overdracht van rechtswege van de arbeidsovereenkomsten :

De overdracht van het handelsfonds heeft geen gevolgen voor de arbeidsovereenkomsten. Ze worden automatisch overgedragen aan de overnemer en het personeel moet volledig gehandhaafd blijven onder dezelfde voorwaarden (salaris en functie). Zo is de continuïteit van de arbeidsrelatie gegarandeerd en er is slechts sprake van een wissel van werkgever. De werknemers blijven in dienst van de nieuwe chef van de onderneming en dat onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

De arbeidsovereenkomst verandert namelijk niet. Ze wordt gewoon automatisch overgedragen zonder dat de partijen daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming moeten geven. De werknemers behouden dezelfde contractuele rechten en voordelen.

De oude en de nieuwe werkgever zijn solidair gehouden tot de betaling van de salarissen die verschuldigd zijn aan de werknemers op de dag van de overdracht. De werknemers kunnen dus naar hun keuze de nieuwe of de oude werkgever vervolgen voor de eventueel onbetaalde salarissen.


HET LOGISCHE GEVOLG

Verbod te ontslaan louter op grond van de overdracht :

De nieuwe werkgever moet alle werknemers behouden. Hij kan een werknemer niet ontslaan met als enige reden de overdracht van de onderneming. De werknemers kunnen echter wel ontslagen worden wegens ernstige redenen of economische redenen.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL