Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorZich bij de BTW identificeren

  • Zich bij de BTW identificeren
DE PROCEDURE :

- De identificatie dient te gebeuren bij het bevoegde BTW- controlekantoor van de ondernemer (bureau of domicilie) of de vennootschap (bureau of maatschappelijke zetel) valt.

- Het formulier dat moet ingevuld worden is het formulier 604 A en de procedure omvat een onderhoud met een agent van de fiscale administratie.

- Deze identificatie dient te gebeuren na de toekenning van het ondernemingsnummer,maar, in ieder geval,vooraleer de exploitatie of economische activiteit uit te oefenen.

- Deze inschrijving is gratis.

- Zodra u een BTW-nummer heeft gekregen moet dit nummer vermeld staan op alle officiële documenten van de onderneming, zoals facturen, offertes etc.

- Bij deze procedure moet de ondernemer ook kiezen voor één van de regimes van de BTW.


DE KEUZE VAN HET BTW-REGIME :

Er bestaan drie belangrijke BTW-regimes voor de ondernemer :

- Het normale BTW-regime

- De vrijstelling

- Regime voor kleine ondernemingen die een jaarlijks zakencijfer van niet meer dan 5 580 € behalen. Als de onderneming deze grenswaarde overschrijdt, keert hij terug onder het normale BTW-regime, tenzij deze overschrijding een uitzondering is.

- De verkochte goederen en de verleende diensten door de ondernemingen zijn vrij van taksen. De BTW wordt dus niet vermeld op de factuur en de operatie wordt uitgedrukt inclusief BTW.

- De onderneming kan van haar kant de BTW niet aftrekken van de goederen of diensten die zij aankoopt voor de uitoefening van haar activiteit vrij van taksen.

- Het forfaitaire regime

Toegangsvoorwaarden :

- De ondernemingen behaalt een jaarlijks omzetcijfer van minder dan 750 000 €.

- Voor minimum 75 % van het omzetcijfer van de onderneming is het niet nodig om een factuur op te maken (hoofdzakelijk kleinhandel).

- De activiteit moet door een natuurlijke persoon, een BVBA of VOF uitgeoefend worden.

- Er moet een forfaitaire basis bestaan´n voor de uitgeoefende activiteit (1).

Regime :

- De personen die aan dit regime onderworpen zijn moeten geen dagboek bijhouden. (Verplicht onder het normale regime).

- Het omzetcijfer dat dient als grondslag voor het innen van de BTW wordt forfaitair bepaald.

- Beperkt in hoge mate de stappen en administratieve formaliteiten.(1) De belangrijkste sectoren zijn : kleinhandel in voeding ; drogerijen ; kleinhandelaren voor schoenen ; viskleinhandelaren ; kleinhandelaren voor diverse textielproducten en lederwaren ; kleinhandelaren voor kranten en tijdschriften ; kleinhandelaren voor boeken ; kleinhandelaren voor tabakswaren ; slagers-charcutiers ; bakkers-patissiers ; koffiehandelaren ; kappers.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL