Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe verhuring zaakvoering

  • De verhuring zaakvoering
HET PRINCIPE

De eigenaar van een handelsfonds kan, in de plaats van zijn fonds onmiddellijk over te dragen, dit fonds vooraf in verhuring-zaakvoering geven. Daartoe vertrouwt hij de uitbating van zijn fonds, tegen een vergoeding, toe aan een huurder-uitbater voor een bepaalde looptijd. De huurder-zaakvoerder heeft de mogelijkheid het fonds te verwerven aan het einde van de huurperiode. De huurpersoon kan na afloop, in onderling overleg, verlengd worden.


HET BEHEER VAN HET HANDELSFONDS GEDURENDE DE PERIODE VAN VERHURING-UITBATING

Deze gebeurt op risico en gevaar van de huurder-zaakvoerder. De exploitatie valt namelijk volledig onder zijn verantwoordelijkheid en hij moet zich als dusdanig in orde stellen met al de wettelijke bepalingen aangaande BTW nr, sociale zekerheid, het eventueel aanvragen van licenties, vergunningen, e.d.


DE PRIJS VAN HET HANDELSFONDS

Deze kan ofwel bepaald worden bij het afsluiten van de overeenkomst van verhuring-zaakvoering of op het einde van deze periode. Doch enkel, op voorwaarde dat de prijs bepaalbaar is volgens precieze en objectieve criteria.


HET NIET-CONCURRENTIEBEDING

Een dergelijke clausule moet absoluut ten laste van de huurder-zaakvoerder bedongen worden, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst. En aan het einde van de overeenkomst, waardoor de huurder-zaakvoerder geen cliënteel kan verduisteren voor andere doeleinden dan de exploitatie van de gehuurde handel. Als blijkt dat de huurder-zaakvoerder de optie om het fonds te kopen niet licht aan het einde van de overeenkomst van verhuring-zaakvoering, vermijdt deze clausule dat hij zich het cliënteel toeeigent voor persoonlijke doeleinden.


DE CONTRACTSVRIJHEID

Het regime van de verhuring-zaakvoering is niet vastgelegd in een speciale wettekst en wordt dus bepaald door de wil van de partijen. De partijen moeten er dus de voorwaarden zo precies en duidelijk mogelijk van bepalen in de overeenkomst die ze zullen ondertekenen. Zo wordt een later geschil vermeden.


De bijzondere voorzorgsmaatregelen bij het opstellen van de overeenkomst :

- Het wordt aanbevolen aan de partijen, om in detail de verscheidene elementen die deel uitmaken van het fonds te beschrijven. plaatsopneming, beschrijving van het materiaal etc...),

- Het is ook nodig om de facturen en de kosten ten laste van de huurder-zaakvoerder te preciseren, zoals de lasten, verzekeringen, …

- Als de eigenaar het tenslotte wenst, kan hij de huurder-zaakvoerder de onderverhuring van het fonds verbieden.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL