Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe zelfstandige slager

  • De zelfstandige slager
Slager, een beroep met passe
De garantie voor kwaliteitsvlees
 
Een zelfstandig slager beheert zijn eigen zaak en werkt dikwijls met personeel. Hijkeurt, bestelt en koopt vee of vlees aan. Nadien verwerkt hij de geslachte dieren of het vlees op eigen verantwoordelijkheid om het in het consumptiecircuit te brengen als vlees, bereid vlees, vleesbereidingen of bereide gerechten. Het hele proces gebeurt op een ambachtelijke en vaktechnische manier. 
 
Een sector met perspectief
 
Het aandeel eenmanszaken blijft achteruit gaan. Toch wordt meer dan 30% van het huishoudbudget voor vlees nog steeds bij de plaatselijke slager uitgegeven. De voornaamste redenen zijn kwaliteit (44%), versheid (24%), nabijheid (19%) en service (17%). De consument blijft dus wel degelijk een plaats voorbehouden voor de ambachtelijke slager. Daarenboven opent de vraag van de consument naar biologische producten ook nieuwe perspectieven voor de slagerij. 
 
Wettelijke omkadering
 
Om het ondernemingsnummer te verkrijgen moet iedere slager het bewijs leveren van kennis van bedrijfsbeheer.
 
Hij of zij moet bovendien beschikken over eenvergunning van beenhouwer-spekslager. Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij de FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie. De beroepskennis van slager kan aangetoond worden d.m.v. een diploma of relevante praktijkervaring. 
 
De uitoefening van het beroep is onderhevig aan een hele reeks wettelijke bepalingen. Onder andere in verband met de behandeling van (hulp)grondstoffen, de fabricage en handel in bereid vlees, prijsberekening en de traceerbaarheid van de producten. Daarnaast zijn er ook een hele reeks bepalingen die verband houden met de hygiëne en het milieu. Een vergunning voor fabricatie en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen en eenmilieuvergunning zijn noodzakelijk. 
De slager zorgt voor kwaliteitsvlees
Een belangrijke investering voor meer voedselveiligheid maar ook met meer comfort
 
De zware investeringen om met een nieuwe zaak te starten en de moeilijkheden waarmee de vleessector de jongste jaren te kampen kreeg, schrikt veel potentiële starters af.
 
De veel gebruikte term ‘ambachtelijk slager’ verwijst naar de klassieke bereidingswijzen die de kern uitmaken van het slagersberoep maar niet naar de uitrusting van een moderne slagerij. De technologie heeft het werk van de slager letterlijk en figuurlijk lichter gemaakt. Het transporteren van zware kwartieren wordt in de koelruimtes bijvoorbeeld door tilmechanismen overgenomen. Transportketens, bakken op rolletjes, professionele afwasmachines, vergemakkelijken de job sterk. Werktafels en gereedschap kan aangepast worden aan de lengte van de werknemer. Ergonomie heeft ook hier duidelijk zijn intrede in gedaan. 
 
De Belg houdt van vlees
 
Mensen moeten eten. Elke dag. En vlees is voor de Belg de basis voor het menu. De gemiddelde Belg blijft vlees kopen maar kijkt ook meer naar kwaliteit. De consument koopt deze producten in België. Uitwijken naar een ander land is er niet bij. Dit is een garantie voor werkzekerheid. Zelfstandige slagers en voedingswinkels zijn overal over het land gespreid, vaak nog tot in de dorpen. Het slagersberoep kan daarom dicht bij huis worden uitgevoerd.Faillissementen bij slagers komen uiterst zelden voor. 
 
 
Nuttige adressen 
 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie K.M.O.-beleid  - Dienst Economische Vergunningen
WTC III, 18de verdieping 
Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel
Tel.: 02 277 78 53 
Fax: 02 277 97 63 
E-mail: info.EVA@economie.fgov.be
E-mail: info.SAEV@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Economische_vergunningen/Vergunning_beenhouwer-spekslager/
 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België
Houba de Strooperlaan, 784
1020 Brussel
Tel.: 02/735 24 70
Fax: 02/736 64 93
E-mail Landsbond algemeen: info@landsbond-beenhouwers.be
E-mail De Belgische Beenhouwerij: carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
http://www.bb-bb.be/
 
Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing
Koning Albert II-laan 35 bus 50
B-1030 Brussel
T +32 2 552 80 11
F +32 2 552 80 01
E-mail: vlam@vlam.be
http://www.vlam.be
 
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center 
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL
Tel.: 02 211 82 11 
http://www.favv.be/
Xavier Huysmans - Laatste update op 22/06/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL