Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorHet schoonheidssalon

  • Het schoonheidssalon
Brenger van welzijn
Van een technisch beroep naar een welzijnsberoep
 
Onder schoonheidssalon of schoonheidscentrum verstaan we een verzameling van activiteiten die te maken hebben met lichamelijke of esthetische verzorging. Naast de traditionele activiteiten zoals manicure, epilatie en pedicure breiden de meeste centra hun aanbod uit naar andere zorgen die meer onder de noemer van welzijn of "wellness" vallen. De meeste centra zijn kleine zelfstandige entiteiten, tegelijkertijd zijn er ook centra die onder verschillende vormen geïntegreerd zijn in bepaalde netwerken.
 
De uitbater van een schoonheidssalon moet uiteraard beschikken over een aantal technische competenties die trouwens ook gereglementeerd zijn. Maar daarnaast is het minstens even belangrijk om over menselijke of relationele capaciteiten te beschikken om dit concept van "welzijn" te kunnen waarmaken.
 
De commerciële exploitatie van een schoonheidscentrum is meestal gebaseerd op een samenstelling van drie pijlers: de klassieke technische prestaties (pedicure, manicure, epilatie, …), nieuwe activiteiten die eerder een algemeen "welzijn" beogen en tenslotte een aanbod van verzorgingsproducten die met deze activiteiten in verband staan.
Het schoonheidssalon
Een groeisector in volle evolutie
 
 
De sector geniet momenteel van de groeiende vraag van de consument naar lichaamsverzorging en welzijn in het algemeen. Daarbij komt dan nog de interesse voor nieuwe vormen van verzorging, zoals aromatherapie, Oosterse technieken, ... Deze fenomenen laten de exploitant van een schoonheidscentrum toe om nieuwe diensten aan te bieden met een hogere toegevoegde waarde, wat financieel uiteraard interessant is.
 
Tegelijkertijd blijft het ook een sector waarin de concurrentie zich stevig laat voelen. Andere beroepen proberen een stukje van de markt mee de pikken, zoals de centra voor thalassotherapie, de sauna's, de kappers, de parfumeriezaken die hun productaanbod uitbreiden met een aanbod voor schoonheidsverzorging.
 
Het succes van uw zaak is dan ook gebaseerd op fidelisering en personalisatie. Klantentrouw kan gestimuleerd worden met getrouwheidskaarten, abonnementsformules,… Daarnaast is een kwaliteitsvol en gepersonaliseerd onthaal vandaag onontbeerlijk.

De exploitatievereisten
 
Om een schoonheidscentrum te kunnen uitbaten moet u natuurlijk uw kennis over bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Elke activiteit waarvoor u ingeschreven moet zijn in de kruispuntbank van ondernemingen vereist een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer. Dit kan meestal aangetoond worden met een diploma of door middel van voldoende professionele ervaring.
 
De activiteiten van een schoonheidscentrum zijn bovendien gereglementeerd door het koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging zoals het in het Staatsblad gepubliceerd werd op 23 maart 2007.
 
·         Onder de activiteiten van "voetverzorg(st)er" of pedicure verstaat men het verzorgen van de voeten, alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken of wanneer voor de verzorging geen tussenkomst of voorschrift nodig is van een arts of een beoefenaar van een paramedisch beroep.
 
·         Onder de activiteiten van "masseur/masseuse" verstaat men het masseren van het menselijk lichaam, met het oog op het in stand houden of mooier maken van het menselijk lichaam, cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is in een schoonheidssalon in de normale betekenis van het word.
 
·         Ten slotte verstaat men onder activiteiten van "schoonheidsspecialist(e)" het verzorgen van het menselijk lichaam, alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken. Deze zorgen omvatten ook het epileren en de semi-permanente make-up.
 
Opgelet indien u ook met zonnebanken wil werken! Indien u dit aanbod in uw activiteiten wil integreren moet u er op letten dat deze het voorwerp uitmaken van een aparte reglementering en specifieke vereisten. Zo wordt er andere bepaald dat er een onthaalpersoon in het centrum moet aanwezig zijn die hiervoor een specifieke opleiding gevolgd heeft.
 
Er is een groot aanbod van opleidingen beschikbaar in al deze domeinen die u toelaten om de vereiste getuigschriften te verkrijgen voor uzelf of voor uw medewerkers.
 
De financiële aspecten
 
Alles begint natuurlijk met het bepalen van de samenstelling van uw aanbod: de technische verzorging, de welzijnszorgen en de producten die u eventueel te koop aanbiedt. Kijk ook naar wat de concurrentie in uw omgeving doet. Hoe kan u het verschil maken?
 
U kan vervolgens uw financieel plan opmaken dat rekening moet houden met de verschillende diensten die u gaat aanbieden: wat voor lokalen gaat u nodig hebben, welk soort materiaal, welke hoeveelheid producten gaat u verbruiken bij het toedienen van de zorgen, de salarissen,…? Welk werkkapitaal gaat u hiervoor nodig hebben?
 
Het geheim van een gezond financieel plan zit er net in om een goede afweging te kunnen maken tussen enerzijds de infrastructuur en het personeel die u nodig heeft om bepaalde zaken te kunnen aanbieden en anderzijds de kost die deze infrastructuur en het nodige personeel met zich meebrengen. Verlies ook de hoge kost voor bepaalde gespecialiseerde toestellen niet uit het oog.
 
Een aangepaste infrastructuur en goed personeel
 
De plaats waar u uw activiteit gaat vestigen is heel belangrijk. Probeer er voor te zorgen dat u zich in een omgeving bevindt die gemakkelijk toegankelijk is en waar er veel potentiële klanten  voorbijkomen.
 
Omdat het concept van "schoonheidscentrum" aan het evolueren is in de richting van "welzijn" in het algemeen is het ook belangrijk dat de ruimte waarin u uw klanten onthaalt daaraan aangepast is. Naast de toestellen die u desgevallend nodig heeft is het minstens even belangrijk dat de aankleding en de algemene sfeer van uw exploitatie bijdragen aan de relaxerende omgeving waar uw potentiele klanten naar op zoek zijn.
 
Uiteraard geldt hetzelfde voor uw medewerkers. Niet alleen moeten ze competent zijn in de verschillende soorten zorgen maar zullen ze door hun houding en hun stijl moeten bijdragen aan deze aangename en uitnodigende sfeer.
 
Nuttige adressen en verwijzingen
 
Er bestaat een professionele vereniging die uw belangen verdedigt en die u kan helpen in het uitbouwen van uw activiteiten als schoonheidsinstituut, de Nederlandstalige vereniging van schoonheidsspecialisten:
·         http://www.besko.be/
 
 
Wat de specifieke reglementering betreft kan u hieronder de belangrijkste teksten terugvinden:
 
·         Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006122113&table_name=wet
Koninklijk besluit houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra http://economie.fgov.be/nl/binaries/37-KB_zonnecentra_v01122010_tcm325-44408.pdf
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL