Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe Eenmanszaak

  • De Eenmanszaak
VOORWAARDEN

Om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen, moet men meerderjarig zijn, niet onderworpen zijn aan een onbekwaamheid en in bezit zijn van zijn burgerrechten.

Tenslotte zijn bepaalde beroepen onverenigbaar met de uitoefening van een zelfstandige activiteit. Deze personen is het dus verboden een dergelijke activiteit uit te oefenen (bijv. : lid van een gerechtelijk orgaan, functionaris…)


VOORDELEN

Het is de eenvoudigste vorm voor de uitbating van een zelfstandige activiteit.De te vervullen formaliteiten zijn vrij beperkt, de vereenvoudigde boekhoudkundige verplichtingen. De belasting op de winst worden geheven als van een natuurlijke persoon.

Bovendien vergt de oprichting van een eenmanszaak geen kapitaalsinbreng als de oprichting van een vennootschap. Doordat ervan uitgegaan wordt dat een eenmanszaak hoofdzakelijk berust op het eigen werk van de ondernemer.


BELANGRIJKSTE NADEEL - DE ONDEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

In tegenstelling tot vennootschappen, wordt geen onderscheid gemaakt tussen het privé vermogen van de ondernemer en het kapitaal van de onderneming. Bijgevolg is het GEHELE vermogen van de ondernemer onderworpen aan de risico’s van de commerciële onderneming. De ondernemer is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden ten opzichte van persoonlijke of commerciële schuldeisers. Deze kunnen zonder onderscheid de goederen van het handelsfonds of de persoonlijke goederen van de handelaar in beslag nemen (bijv.: de woonst). Indien de handelaar gehuwd is onder het stelsel van de gemeenschap van goederen, kunnen de schuldeisers zich ook verhalen op de goederen van de echtgenoot van de handelaar (dit is niet mogelijk onder het stelsel van de scheiding van goederen).

Op dat vlak biedt de oprichting van een vennootschap enige zekerheid omdat hierdoor de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder vermeden wordt. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen het kapitaal van de onderneming en dat van de ondernemer. Dat is overigens de reden waarom een vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. Indien er tijdens de bedrijfsvoering belangrijke financiële verbintenissen aangegaan worden, is het raadzaam de activiteit uit te oefenen onder de vorm van een vennootschap.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL