Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorAutorijschool

  • Autorijschool
Permis de conduire
Een autorijschool is een erkende onderneming die mensen begeleidt bij het aanleren van de nodige kennis en rijvaardigheden voor het besturen van motorvoertuigen. Meestal is het de bedoeling van de klant om het vereiste rijbewijs te kunnen halen, soms gaat het ook over bijscholing.
 
Voor het overgrote deel gaat het dus om jonge cliënten die hun rijbewijs "B" voor een personenwagen willen halen, maar uiteraard zijn er ook opleidingen voor andere rijbewijzen.
 
In 2013 werden er 340.000 theoretische examens en 240.000 praktische examens op de openbare weg afgenomen. Voor al deze examens is een voorbereiding nodig, en die gebeurt meer en meer via de rijschool. Dit is enerzijds toe te schrijven aan de strenger wordende reglementering, maar ook aan het feit dat mensen zich meer en meer bewust worden van de toegevoegde waarde van een opleiding via een rijschool. Een rijschool biedt infrastructuur, kennis en pedagogische competenties aan die duidelijk het verschil maken met een opleiding door een lid van het gezin.
 
Eind 2010 waren er volgens de cijfers van de RSZ 157 rijscholen actief, waarvan 50% in Vlaanderen, 32% in Wallonië en 18% in Brussel. Maar er is een groot verschil tussen de verschillende rijscholen: sommige hebben meerdere vestigingen en stellen tientallen lesgevers te werk, anderen hebben maar één exploitatiezetel waarbij de eigenaar ook de lesgever is.
 
Er is wel degelijk een consolidatiebeweging aan de gang, omdat de sector zelf ook veel professioneler wordt en de klanten ook een bepaald niveau van dienstverlening verwacht. Zo is het bijvoorbeeld rendabeler om de kosten van een oefenterrein te kunnen spreiden over meerdere exploitatiezetels.
 
Exploitatie van een rijschool
 
Een rijschool dient erkend te worden door de overheid, die in dit verband heel wat normen oplegt, zowel voor de rijschool zelf, de wagens die voor de lessen gebruikt worden, de oefenterreinen en de erkenning van de instructeurs zelf.
 
Tot voor kort was dit een federale bevoegdheid die geconcentreerd was binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer. Met de zesde staatshervorming werd een groot deel van die bevoegdheden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten. Zolang dit niet in de praktijk omgezet wordt, blijft de federale regelgeving van kracht.
 
Om een rijschool te kunnen uitbaten moet men dus:
  • Houder zijn van een erkenning van rijschool
  • Houder zijn van een exploitatievergunning van een vestigingseenheid
  • Houder zijn van een goedkeuring van een oefenterrein, behalve voor de categorie B.
  • Beschikken over erkend leidinggevend of onderwijzend personeel om theoretisch en praktisch onderricht voor de gevraagde categorieën te geven.
 
Wat het personeel betreft stelt de wet dat minstens volgende erkende functies moeten aanwezig zijn:
  • Een directeur die de rijschool vertegenwoordigt, verantwoordelijk is voor het verstrekte onderricht en ook voor de interne kwaliteitscontrole. Hij mag zijn functie slechts in één rijschool uitoefenen. De directeur kan bijgestaan worden door één of meerdere adjunct-directeurs.
  • Gebrevetteerde instructeurs voor het theoretische en praktische onderricht voor de gevraagde categorieën.
Geen van deze personeelsleden mogen een functie of werk uitoefenen, met inbegrip van vertaler voor het theoretisch examen, in een erkend organisme voor de technische controle voor voertuigen of een controlefunctie voor de rijscholen.
Rijbewijs
Uitdagingen
Een eerste uitdaging voor de uitbater van een rijschool is die van de toenemende professionalisering en noodzaak om over de juiste infrastructuur te beschikken, met oog voor de rendabiliteit.
 
Een tweede uitdaging is het vinden van gekwalificeerde medewerkers: een groot deel van de huidige rijschoollesgevers zal over enkele jaren met pensioen zijn. Dit betekent dat de krapte die er nu al heerst op de arbeidsmarkt, in de toekomst enkel nog zal toenemen.
 
Een tweede belangrijke evolutie heeft betrekking op de hervormingen die momenteel in ontwikkeling zijn. Er wordt gewerkt aan de methodieken van rijschoollesgevers waarbij de pedagogische aanpak sterk gemoderniseerd wordt.
 
Bovendien wordt er, naar het voorbeeld van andere Europese landen, gedacht aan hervormingen in de structuur van de rijopleiding die een impact zullen hebben op het profiel van de lesgever.
 
Uw ondernemingsproject
Wie als ondernemer wil starten met een rijschool moet dus weten dat het over een sterk gereglementeerde activiteit gaat die snel evolueert in de richting van meer professionalisering. Een overname van een bestaande rijschool kan daarbij een zeer interessante opportuniteit zijn om te kunnen verder bouwen op een bestaand netwerk van lesgevers, infrastructuur en naambekendheid. Aarzel niet om op deze site naar ons actueel aanbod te kijken.
 
 
Contacten
 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
http://www.mobilit.fgov.be/index.htm
Mobiliteit en Verkeersveiligheid RS 015
Directie Certificatie en Inspectie
Cel Certificatie – Rijscholen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56 – 1210 BRUSSEL
 
Federatie Erkende Rijscholen en Opleidingscentra
http://www.federdrive.be/
 
Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs
http://www.goca.be
Xavier Huysmans - Laatste update op 30/11/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL