Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorGaragehouder

  • Garagehouder
Une passion pour la mécanique
Definitie
 
Een garagehouder herstelt enonderhoudt de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen met een maximale massa tot 3,5 ton. De zelfstandige uitbater van dit beroep kan deze activiteit combineren met het verkopen van (tweedehands)wagens en/of het uitbaten van een tankstation.
 
De markt in het algemeen
 
In 2012 bedroeg de totale omzet voor de autosector 103,16 miljard euro tegenover 106,51 miljard euro in 2011, dit is dus een daling met 3,1 %. In 2012 waren er 3744 merkgebonden garages. Men merkt ook een toename van het aantal niet-merkgebonden garages.
 
Er zijn in ons land ongeveer 19.802 bedrijven die aan verkoop (autodealers, specialisten in tweedehandse voertuigen en verdelers van motorrijwielen), onderhoud, mechanische herstelling of koetswerkherstelling van voertuigen doen. Daarin vindt men onder andere 8.856 bedrijven die handelen in auto's en 8.087 bedrijven in instaan voor onderhoud en reparatie.
 
Het aantal dealers van personenauto’s gaat ondertussen in dalende lijn. Het aantal erkende herstellers steeg in die periode met ongeveer 15 procent, maar daalde intussen opnieuw. Veel herstellers hebben het beroep vaarwel gezegd omwille van de te hoge kwaliteitseisen en de daaraan gekoppelde investeringen die door de importeurs werden opgelegd.
 
Uitbatingsvoorwaarden
 
Het herstellen en onderhouden van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten van motorvoertuigen, het verkopen van gebruikte motorvoertuigen, en het herstellen of wijzigen van het koetswerk van motorvoertuigen zijn onderworpen aan een vestigingswet. Kandidaten moeten dus hun beroepsbekwaamheid kunnen bewijzen door opleiding of ervaring.
 
Garagisten zijn onderhevig aan een strenge reglementering betreffende de facturatie van geleverde diensten en goederen zowel aan bedrijven als aan particulieren. Een garagist is verplicht tot het bijhouden van verschillenderegisters zoals: het register voor werken aan motorvoertuigen, het register van de voor verkoop bestemde tweedehandse vervoermiddelen, het aankoopregister bij de winstmargeregeling. Recent werden de integrale milieuvoorwaarden voor garages en carrosseriebedrijven ingevoerd. Alle milieuvoorwaarden voor kleinschalige garages worden nu in één pakket gebundeld.
 
Natuurlijke personen of rechtspersonen die verkopen op afbetaling toestaan, moeten daarvoor erkend zijn door de Minister van Economische Zaken.
Een passie voor mechaniek
Financiële achtergrond 
 
Na een daling van de omzet in 2008 en 2009, te wijten aan de algemene recessie, herstelde de omzet van de sector fors in 2010 en 2011. In 2012 kende de sector echter terug een lichte daling.
 
Het aantal faillissementen in de gehele sector vertoont een schommelend patroon. Na een piek van de faillissementen in het crisisjaar 2010, daalden de faillissementen in 2011 opnieuw om in 2012 opnieuw te stijgen.
 
De toegevoegde waarde van de groot- en detailhandel in en het onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen en motorfietsen bedroeg in 2010 bijna 5 miljard EUR: een stijging van 11,0 % ten opzichte van 2009.
 
De brutoverkoopmarge lag in de periode 2007-2011 gemiddeld slechts rond 3,5 %. De brutoverkoopsmarge in de ‘handel in auto’s’ is erg beperkt (gemiddeld 2,8 %), terwijl bij ‘Onderhoud en reparatie van auto’s’ en ‘Handel in onderdelen’ betere brutoverkoopsmarges gehaald worden.
 
Uitrusting 
 
De investeringen voor beginnende garagisten wegen zwaar door. De infrastructuur vereist zware kosten, niet in het minst vanwege de strikte milieueisen. Ook de technische inrichting om moderne auto’s te kunnen onderhouden, vereisen zware financiële inspanningen. De omvang van de investeringen hangt in grote mate af van de plannen van de garagehouder. Als hij zich wil vestigen als concessiehouder, moet hij immers rekening houden met de eisen van het merk en de invoerders.
 
Handig om te weten 
 
Het aantal loontrekkenden in de sector "Garage" blijft relatief stabiel rond een 49.200 arbeiders en bedienden, waarvan ongeveer een 27600 arbeiders.
 
De naverkoop omvat een groot deel van de activiteiten van een garagehouder. Algemeen wordt verwacht dat de onderhoudsbeurten en herstellingen in de werkplaatsen zullen toenemen, wanneer de verkoop terugvalt. Daardoor zou het verwachte rendabiliteitsverlies, veroorzaakt door de economische crisis deels teruggewonnen kunnen worden.
 
Nuttige adressen 
 
Belgische Confederatie van de Autohandel en -reparatie en van de aanverwante Sectoren 
http://www.federauto.be/
 
Exploitatievergunning Vlaanderen: Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg VLAREM 
http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren
 
Exploitatievergunning Brussel: Leefmilieu Brussel
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=12312&taxid=12349&langtype=2067
 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel
Tel. (gratis nr.): 0800 120 33 
http://economie.fgov.be
 
Unizo 
Spastraat 8
1000 Brussel
078-35.39.39
www.unizo.be
Xavier Huysmans - Laatste update op 29/06/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL