Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorHet koetswerk- of carrosseriebedrijf

  • Het koetswerk- of carrosseriebedrijf
De autoschadehersteller
Een vak in volle evolutie
 
In 2012 waren er in België meer dan 5,5 miljoen auto's, iets meer dan 622.000 lichte bedrijfsvoertuigen, meer dan 155.000 vrachtwagens en 15.000 bussen op de baan. Het intensieve gebruik van dit park op onze overvolle wegen verloopt niet altijd even vlot: zo komen ze dan dikwijls terecht in een carrosseriebedrijf.
 
Het werk van de van de autoschadehersteller begint met een diagnose van de schade en met het opstellen van een planning voor de herstelling. Als de schade werd aangegeven aan een verzekeraar zal deze planning ook moeten onderhandeld worden met de expert van de betrokken maatschappij. De herstelling zelf volgt ook bepaalde regels: het voertuig moeten worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat, volgens de normen van de autofabrikant en met oog voor een onberispelijke kwaliteit voor de klant en de eventuele verzekeringsmaatschappij.  Het werk omvat onder andere herstellingen, het rechttrekken van structuren, de vervanging van onderdelen, de voorbereiding van het spuitwerk, het spuitwerk zelf, de afwerking…
 
Afhankelijk van de grootte van het atelier zal het plaatwerk, het schuren of spuiten worden uitgevoerd door specifieke specialisten of polyvalente arbeiders. Meer dan 66 % van de carrosserieherstellers in België hebben trouwens meer dan 5 werknemers in dienst.
 
Een goed georganiseerde sector
 
De laatste jaren kan men een vermindering van het aantal ateliers vaststellen. Waren er in 2001 nog 1.148 carrosserieateliers, dan waren er nog slechts 990 in 2008. Deze daling is echter minder belangrijk dan die van de zelfstandige garagehouders. Tegelijkertijd zien we een toename van het aantal werknemers per atelier. Men kan dus duidelijk spreken van een concentratiefenomeen, waarbij men voor minder maar grotere structuren gaat. 51% van de werkplaatsen zijn gevestigd in Vlaanderen, 40% in Wallonië en 9% in Brussel.
 
De hogere eisen van de verzekeringsmaatschappijen, het gebruik van nieuwe materialen door autofabrikanten en de zwaardere milieuvereisten zijn zeker factoren die de sector professioneler doen worden en dus ook die nood aan concentratie verklaren. Daarnaast zien we ook een fenomeen waarbij verschillende werkplaatsen zich groeperen onder een bepaald merk en zo schaalvoordelen realiseren.
 
Gelukkig is de sector ook goed georganiseerd met onder andere de beroepsfederatie Febelcar die veel initiatieven neemt om jongeren warm te maken voor het beroep van koetswerkhersteller en die ook proactief meedenkt aan de "koetswerkherstelplaats van morgen".
Nieuwe materialen voor de carrosseriehersteller
Een veeleisende exploitatie
 
U moet natuurlijk uw kennis over bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Elke activiteit waarvoor u ingeschreven moet zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist immers een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer. Dit kan meestal aangetoond worden met een diploma of door middel van voldoende professionele ervaring.
 
De exploitatievereisten voor carrosseriebedrijf zijn relatief streng, gezien de belangrijke impact op het milieu: denk maar aan het luidruchtig karakter van de activiteit, het gebruik van chemische stoffen en de belangrijke productie van verschillende soorten afval.
 
Als carrosseriebedrijf moet men dus een specifieke exploitatievergunning hebben die verschilt naargelang de activiteit gevestigd is in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. In de drie regio's is deze wetgeving zeer complex en is het raadzaam om de hulp van een sectorfederatie of een ondernemingsloket in te roepen om niet teveel tijd te verliezen met het zelf uitvlooien van de verschillende bepalingen. Noteer trouwens dat er ook gespecialiseerde bedrijven bestaan die u hierbij kunnen helpen. Bij het opzetten van uw overname van een carrosseriebedrijf zal u dus ook bijzondere aandacht moeten besteden aan de conformiteit van de firma met de milieuvoorschriften.
 
Financiële aspecten
 
De aard van de activiteit van een koetswerkhersteller vraagt om een ​​omvangrijke infrastructuur, wat natuurlijk ook een invloed heeft op uw financieel plan.
 
Er zijn de gereedschappen en apparatuur voor het demonteren en weer in elkaar zetten van de verwijderbare onderdelen en accessoires, diverse meetinstrumenten, voorbereidingsruimtes, spuitcabines, droogovens ... Er is ook alle infrastructuur die u nodig heeft voor de behandeling van lucht, water, afval, chemicaliën...  Het feit dat het bedrijf dat u wil overnemen al over een degelijke infrastructuur beschikt en dat er op korte termijn geen zware investeringen nodig zijn is natuurlijk een zeer positief element in uw overnamedossier.
 
U kan ook zien in welke mate er reeds samenwerkingsverbanden met verzekeringsmaatschappijen zijn, of misschien zelfs commerciële deals met andere garages in de buurt . Deze commerciële basis is zeker een positief argument tijdens uw onderhandelingen met de banken.
 
Nood aan gekwalificeerd personeel
 
Zesentachtig procent van de werknemers in carrosseriebedrijven zijn arbeiders. De activiteit valt onder het paritair comité PsC 149.2.
 
Het is niet gemakkelijk om jonge koetswerkherstellers te vinden. Net als andere technische beroepen kan ook dit vak op minder enthousiasme rekenen bij de jeugd. Om dit probleem te verhelpen doen verschillende officiële instanties en beroepsverenigingen zware inspanningen om jongeren warm te maken voor dit beroep, onder andere met zeer moderne incentivecampagnes.
 
Dit betekent ook dat de aanwezigheid van goed en gekwalificeerd personeel een belangrijk aandachtspunt is tijdens de voorbereiding van uw overnamedossier.
 
Nuttige Links
 
Promotiecampagne voor het beroep van koetswerkhersteller
http://www.carrosserie.be/
 
Koninklijke Belgische Federatie van de carrosseriebedrijven
http://eurogarant.eu/nl/febel.html
 
Belgische Confederatie van de Autohandel en -reparatie en van de aanverwante Sectoren 
http://www.federauto.be/
 
Exploitatievergunning Vlaanderen: Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg VLAREM 
http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren
 
Exploitatievergunning Brussel: Leefmilieu Brussel
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=12312&taxid=12349&langtype=2067
Xavier Huysmans - Laatste update op 22/06/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL