Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe zonnestudio

  • De zonnestudio
Zonnecentrum
De Belgische consument krijgt naar zijn mening te weinig de zon te zien. Daarom blijft hij graag naar een zonnestudio gaan. De concurrentie in deze sector is belangrijk en ook de wetgever voert een alsmaar strenger beleid ter zake. Toch blijft het solarium een activiteit die relatief gemakkelijk toegankelijk is.
 
We spreken over een zonnecentrum vanaf het moment dat er een zonnebank ter beschikking wordt gesteld van consumenten, of dit nu betalend of gratis is. Dit laatste is belangrijk, want dat betekent dat een zonnebank die gratis als extra service wordt ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld in een beautysalon of wellnesscentrum) automatisch onder de wetgeving inzake zonnecentra valt.
 
Ook al zijn de consumenten voorzichtiger geworden omdat ze zich bewust zijn van de risico's op huidkanker, toch blijven ze trouw naar de zonnebank gaan. Een mooi getaande huid blijft een must voor vele vrouwen en trouwens ook voor meer en meer mannen.
 
Momenteel zouden er in België ongeveer 4000 zonnecentra actief zijn. Gezien hun talrijke aanwezigheid is er natuurlijk ook veel concurrentie. Tegelijkertijd blijft de vraag bestaan en is de uitbating van een zonnecentrum relatief eenvoudig. Het komt er dus op neer om een goede locatie te vinden en om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. Houd wel rekening met een wetgeving die stelselmatig strenger wordt.
 
Uitbatingsvoorwaarden
 
De voornaamste beschikkingen werden vastgelegd in de koninklijke besluiten van 20 juni 2002, 22 november 2007 en 22 oktober 2010. Een overzichtelijke tekst kan u hier raadplegen: http://economie.fgov.be/nl/binaries/37-KB_zonnecentra_v01122010_tcm325-44408.pdf.
 
De wetgeving voorziet onder andere de aanwezigheid van een gekwalificeerde onthaalverantwoordelijke. Het gaat hier om een korte maar verplichte opleiding. Meer informatie over deze opleiding vindt u onder andere op de website http://www.syntra.be/.
 
De rol van deze onthaalverantwoordelijke is belangrijk omdat hij of zij onder andere de consument moet begeleiden op basis van huidtype en leeftijd. De wet verbiedt bijvoorbeeld om zonnebankdiensten te verkopen aan minderjarigen of aan consumenten met het huidtype "1" (zeer lichte huid die moeilijk bruint of heel snel rood wordt, rood of lichtblond haar en blauwe ogen). De cabines moeten ruim genoeg zijn en men moet voorzien in een beschermende bril en aangepaste verzorgingsproducten.
 
Eigenaardig genoeg is er geen wettelijke verplichting om zonnecentra ergens centraal te registreren. De controles die regelmatig uitgevoerd worden tonen nochtans aan dat veel zonnecentra de wetgeving niet correct toepassen. Anderzijds is het zo dat de consumenten bewuster worden van de gevaren bij verkeerd gebruik van een zonnebank: daarom zullen ze het zeker appreciëren indien ze weten dat ze bij u op een professionele begeleiding en installaties kunnen rekenen.
Zonnebank
Uw ondernemingsproject
 
Het eerste waar u naar moet kijken voor uw zonnecentrumproject is de lokalisatie. Zoek naar een plek waar veel volk komt en die gemakkelijk toegankelijk is. Kijk ook of er reeds veel concurrentie aanwezig is. Indien dit het geval zou zijn, zoek dan naar een zone waar u minder concurrentie tegenkomt. Uiteraard moeten de lokalen ook geschikt zijn om er onder andere een onthaalzone, een vestiaire en ruime cabines te kunnen installeren.
 
Wat de toestellen zelf betreft is er een ruim aanbod. Kijk niet alleen naar de initiële aankoopprijs, kijk ook naar de prestaties, levensduur, gemak van onderhoud, elektriciteitsverbruik en globale exploitatiekost.  U vindt reeds een professioneel basistoestel voor vierduizend euro, met lampen van goede kwaliteit, een ventilator en een specifieke lamp voor het gelaat. De prijzen kunnen oplopen tot tienduizend euro, afhankelijk van de bijkomende uitrusting zoals waterstraaltjes, parfumverspreiders en dergelijke.
 
Als u een bestaande zaak overneemt is het natuurlijk belangrijk om de aanwezige installaties zorgvuldig na te kijken, zodat u niet te snel al moet overgaan tot belangrijke investeringen in nieuwe toestellen.
 
U kan deze toestellen rechtstreeks aanschaffen of via leasingformules. Test de verschillende hypotheses uit op uw financieel plan en in functie van de eigen fondsen die u ter beschikking heeft.
 
U kan ook voor een franchising formule gaan. Dit kan soms een interessante manier van werken zijn, omdat de franchisegevers met volledige packages werken zodat u heel snel kan starten en beroep kan doen op hun vakkennis, koopkracht en dienstenaanbod. Dit houdt natuurlijk wel in dat u mee in hun verhaal stapt, hun filosofie, hun werkwijze, hun imago… Aan u om de afweging te maken tussen het gemak van een franchising formule en uw wil om onafhankelijk en op een persoonlijke manier te werk te gaan.
 
Waarom niet starten met een overname?
 
Indien u geïnteresseerd bent om een zonnecentrum uit te baten en indien u wil starten met een bestaande, gezonde zaak met aanwezig cliënteel en infrastructuur, kijk dan zeker naar het aanbod op onze website.
Xavier Huysmans - Laatste update op 22/06/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL