Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorUitoefening als eenmanszaak of als vennootschap

  • Uitoefening als eenmanszaak of als vennootschap
 

Uitoefening onder een eenmanszaak

Uitoefening onder een vennootschap

Oprichting

- Alleen de ondernemer zorgt voor het startkapitaal,hierdoor zijn vaak zijn persoonlijke bezittingen betrokken bij de onderneming.

 - Weinig formaliteiten (interventie van de notaris niet nodig).

De beginkapitalen zijn vrij hoog maar worden vaak door meerdere oprichters verzameld.

- Relatief zware formaliteiten bij de oprichting (notaris en financieel plan) en gedurende het bestaan van de vennootschap (nogal formalistisch : archief bijhouden, registers…).
Aansprakelijkheid

- Onbeperkte aansprakelijkheid.

- Geen onderscheid tussen het privé vermogen van de ondernemer en het professioneel vermogen.  De schuldeisers kunnen dus beslag leggen op de persoonlijke goederen. Als geen huwelijkscontract werd afgesloten, kan ook het gemeenschappelijk vermogen aangetast worden.

- Beperkte aansprakelijkheid van de vennoten tot het bedrag van hun inbrengen bij de NV, BVBA en de CVA. Onderscheid tussen het vermogen van de vennootschap en dat van de bestuurders.

- Onbeperkte aansprakelijkheid bij de VOF, CV, CVBA. De vennoot verbindt zijn persoonlijk vermogen voor de verbintenissen van de vennootschap.

Beheer

- Mogelijkheid om een vereenvoudigde boekhouding te voeren.

- Het beheer moet het wetboek van de vennootschappen, dat nogal formalistisch is, naleven wat  betreft rapporten die moeten gemaakt worden en de meer consequente boekhouding die moet bijgehouden worden.

Belasting van de winst

- Samenvoeging van alle inkomsten van de ondernemer en zijn echtgenoot.

- Belasting aan progressieve tarief van de inkomstenbelaJsting en dus hoge belastingen.

- Aftrek van eventuele verliezen van het volledige inkomen.

Belasting van de winst op het niveau van de vennootschap en niet op het niveau van de vennoten.

- Onder bepaalde voorwaarden vast tarief van 33,99 % en beperkt tarief van 25,75 % voor de KMO’s en de zeer kleine ondernemingen.

- Overdracht van eventuele verliezen op de volgende jaren.
Maatschappelijk statuut - Maatschappelijk statuut van zelfstandige. - Zaakvoerders en vennoten zijn zelfstandigen.
- Vennoten : Mogelijkheid om een bediende van de vennootschap te zijn op

2 voorwaarden :

1/ Een arbeidsovereenkomst afsluiten
met de vennootschap
2/In een band van ondergeschiktheid staan met de vennootschap.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL