Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorFiscale aspecten van de overdracht van een handelsfonds

  • Fiscale aspecten van de overdracht van een handelsfonds
BELASTINGHEFFING VAN DE VERKOPER

De verkoper is een rechtspersoon (een vennootschap) :

belasting van de meerwaarde  
professionele meerwaarde Algemeen geldend belastingstarief voor vennootschappen, doch met de mogelijkheid tot een gespreide belastingheffing

De verkoper is een natuurlijke persoon :

belasting van de meerwaarde van de stopzetting van de activiteit  
vaste activa 16,5%
financiële activa
aandelen en deelnames aan de vennootschap
Immaterieel vast actief - 16,5 % bij stopzetting van de activiteit na de leeftijd van 60 jaar of sterfgeval of gedwongen stopzetting.

- 33% in de andere gevallen (doch met een progressief tarief gekoppeld aan andere inkomsten en als VP hoger is dan de netto belastbare winsten of voordelen van de stopzetting, gerealiseerd gedurende de 4 laatste boekjaren.

Merk op dat als de prijs van het handelsfonds het voorwerp uitmaakt van een gespreide betaling de meerwaarde belast blijft vanaf het moment van de overdracht.


BELASTING VAN DE CESSIONARIS (KOPER)

registratierechten  
onroerend goed 12,5%
rechten op verpachting 0.20 %
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL