Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorRestauranthouder

  • Restauranthouder
Restaurant
Definitie
 
Een restaurateur is de persoon die warme ofkoude maaltijden bereidt, bestemd om in het eigen restaurant te worden opgediend aan de klanten. Een bereiding is elke handeling waarbij een gerecht wordt klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd of ontdooid. 
 
 
Marktanalyse
 
In 2012 telde men in België 30.738 eetgelegenheden. Er werden er toen 3.044 nieuwe opgericht en 2.860 stopgezet. Toch heeft de d economische terugval heeft deze sector zeker niet onberoerd gelaten. Vanaf het najaar van 2008 werd het voor consumentgevoelige sectoren knap lastig. Dat was vooral te wijten aan de dalende koopkracht die het aankoopgedrag van de consumenten parten speelde.
 
Het aantal faillissementen blijft in deze sector zeer hoog. Verschillende factoren spelen hier in mee. Een eerste factor is zeker de gebrekkige kennis van bedrijfsbeheer bij veel initiatiefnemers. Voor de professionele uitbaters wordt het echter ook moeilijk omwille van de stijgende loonkosten en de grotere grip van de overheid op hun boekhouding, onder andere met de geplande invoering van de "black box" kassa waardoor fraude en zwartwerk bijna onmogelijk wordt.
 
 
Vestigingsvoorwaarden
 
Om het ondernemingsnummer te verkrijgen moet iedere restaurateur het bewijs leveren van kennis van bedrijfsbeheer. Deze kennis kan worden bewezen via diploma of praktijkervaring. 
 
Als restauranthouder moet u bovendien uw beroepsbekwaamheid kunnen aantonen.
Onder de activiteit van restaurateur of traiteur-banketaannemer moet worden verstaan: hij of zij die gewoonlijk en zelfstandig warme of koude maaltijden bereidt die bestemd zijn om ter plaatse in inrichting te worden gebruikt. op bestelling buiten de inrichting door hem te worden opgediend. Onder bereiding verstaat men elke handeling waarbij een gerecht wordt klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd of ontdooid.
Restauranthouders moeten bovendien over volgende vergunningen beschikken:
·         Vergunning voor fabricatie en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen
·         Vergunning voor gegiste en/of sterke dranken
·         Hygiëneattest
·         Openingsaanvraag drankslijterij
·         Stedenbouwkundige vergunning
·         Milieuvergunning – geluidshinder
·         SABAM - Billijke vergoeding
·         Brandveiligheid 
 
Een beroep vol smaak
Financiële aspecten 
 
Door de teruglopende conjunctuur en de hogervermelde strenge reglementering blijft dit een moeilijke activiteit. Het startkapitaal dat beginnende restaurateurs nodig hebben is niet min. De inrichting van de zaal, de keuken en bijbehorende lokalen en de aanschaf van het gereedschap en de gebruiksvoorwerpen brengt een hoge kost met zich mee en moet vooraf goed overwogen worden. Al speelt de omvang van de zaak uiteraard een rol, aan een groot deel van de investeringen is niet te ontkomen. 
 
 
Handig om te weten 
 
De horecasector is goed voor een aandeel van 3,1% van alle loontrekkenden in Vlaanderen en is
 vooral een arbeiderssector waarin heel wat jongeren actief zijn: ongeveer 9 op de 10 werknemers heeft een arbeidersstatuut en 1 op de 4 werknemers is jonger dan 25 jaar.
 
Ruim drie vierde van de werknemers in de horeca is actief in een vestiging met minder dan 50 werknemers, tegenover 34,4% over alle sectoren heen.
 
De job mobiliteit in de horecasector is relatief hoog. Er komen jaarlijks veel werknemers bij (29,7%), en er gaan ook veel werknemers weg (30,8%) in ver- gelijking met de gemiddelde in- (17,5%) en uitstroom (15,8%) in Vlaanderen.
 
 
Nuttige adressen 
 
Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw 
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel
tel. 02-513.64.84
fax 02-513.89.54
www.fedhorecavlaanderen.be
 
Kenniscentrum voor toerisme en horeca
http://www.guidea.be/
 
Vlaams Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector 
Anspachlaan 111 bus 4
1000 Brussel
tel 02-513.64.84
fax 02-513.66.67
www.horecanet.be
 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
tel. 02-277.51.11
fax 02-277.51.07
http://mineco.fgov.be
 
Unizo 
Spastraat 8
1000 Brussel
tel. 078-35.39.39
www.unizo.be
Xavier Huysmans - Laatste update op 21/07/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL