Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorHet financieel plan in 10 sleutelpunten

 • Het financieel plan in 10 sleutelpunten
 • Het financieel plan werd ingevoerd door de wet tot economische heroriëntering van 04/08/1978, die bestemd was om de onderkapitalisatie van vennootschappen tegen te gaan

 • Voor de oprichting van een BVBA, een NV of een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet een financieel plan uitgewerkt worden dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming moet rechtvaardigen.

 • Het document wordt door de oprichters van de vennootschap die het ondertekenen neergelegd bij een notaris. De notaris verbindt zich ertoe dit document te bewaren, maar hij publiceert het niet. Dit document blijft namelijk geheim (allen de rechter-commissaris of de procureur des Konings kunnen erover beschikken in geval van een faillissement) en de notaris bewaart het alleen. Maar hij kan voorbehouden maken houdende de inhoud van dit plan als hij meent dat het te licht of onrealistisch is.

 • Het financieel plan moet opgemaakt worden voor twee jaar en moet vermelden dat het volstort kapitaal volstaat om de activiteit uit te oefenen gedurende de twee jaar die zullen volgen op de oprichting. Het is een soort business plan op middellange termijn. De wet geeft geen precieze definitie van het financieel plan. Het wordt echter algemeen aanvaard dat het een voorlopige jaarrekening moet bevatten van de geplande investeringen en van de financieringsbronnen voor de geplande activiteit.

 • Verder moeten in de activa de middelen die op lange termijn gemobiliseerd worden vermeld worden (onroerende goederen, grote investeringen etc.), alsook de middelen die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden (stocks, koopwaar etc.) en de middelen die onmiddellijk beschikbaar zijn (bank en kas).

 • Op de passiefzijde moeten de permanente middelen (eigen kapitaal en leningen op lange termijn) en de externe middelen (schulden opeisbaar binnen één jaar: korte-termijn-kredieten) bepaald worden.

 • De breed aanvaarde test om te onderzoeken of een financieringsplan leefbaar is, is de volgende: de geïmmobiliseerde activa moeten kunnen gefinancierd worden met de eigen fondsen en de beschikbare middelen of de middelen die realiseerbaar zijn op korte termijn met de korte-termijn-kredieten.

 • Tijdens deze fase moet men zich laten bijstaan en adviseren door een accountant en fiscalist. Het financieringsplan is namelijk de basis voor het opstarten van de activiteit. Daarom moet overgegaan worden tot een diepgaand onderzoek om de duurzaamheid ervan de garanderen. De jonge beginnende zelfstandigen kunnen genieten van een bijstand bij de boekhoudkundige die geaggregeerd zijn voor de uitwerking van een plan.

 • Het financieel plan is een cruciaal document dat zware gevolgen met zich kan meebrengen aangezien het aanleiding kan geven tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters die het opgesteld hebben. In geval van een faillissement gedurende de drie eerste jaren kan namelijk de aansprakelijkheid van de oprichters die dit plan opmaakten eventueel in vraag gesteld worden als blijkt dat dit plan duidelijk niet geschikt was en als blijkt dat het maatschappelijk kapitaal ontoereikend was om de uitoefening van de activiteit op duurzame wijze gedurende de eerste twee jaren toe te laten.

 • Als het kapitaal samengesteld is uit inbrengen in natura volstaat het opstellen van een financieel plan niet. De oprichters moeten bovendien een bedrijfsrevisor laten optreden om de genoemde inbrengen te laten evalueren.
 

DOCUMENTATIE

 • DOCUMENTATIE
FR
NL