Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDe haarkapper

  • De haarkapper
De kapper
Een beroep met stijl
 
De kapper verzorgt het haar van vrouwelijke en/of mannelijke klanten en kinderen door te wassen, te knippen, te kleuren en/of vorm te geven naar wens van de klant. Hij geeft ook advies in verband met haar- en hoofdhuidverzorging, manicure en algemene opmaak en haarstukverzorging. Hij staat soms ook in voor het scheren van de baard en voor snorverzorging.  Hij beheert een eigen kapsalon of is verantwoordelijk voor de werking en de organisatie van een kapsalon binnen een keten. Hij werkt, als het om een keten gaat, altijd met personeel. Als het gaat om een zelfstandige zaak is bijkomend personeel mogelijk. 
 
De sector
 
De kapper en de kapper-salonbeheerder behoren volgens de VDAB tot de knelpuntberoepen. Dit zijn beroepen waarvoor de vacatures duidelijk niet zo gemakkelijk kunnen vervuld worden als voor het gemiddelde beroep. Vacatures staan gewoonlijk langer open of het vervullingspercentage is aan de lage kant. In 2012 ontving de VDAB 961 vacatures. 
 
Het kappersberoep is al langer een knelpuntberoep, niet zozeer omdat er te weinig kappers zouden afstuderen, de arbeidsreserve voor het kappersberoep is immers ruim. Wel blijken veel kandidaten ongeschikt omwille van hun leeftijd of hun beperkte of niet actuele beroepskennis.  Daarnaast vindt niet iedereen de arbeidsomstandigheden ideaal: zaterdagwerk en de fysieke belasting verlagen de aantrekkelijkheid van de job. Tenslotte acht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen het sociaal imago van het beroep laag.
 
Omdat het aantal kapsalons heel hoog ligt is ook de concurrentie zeer sterk. Een heel groot aantal van de kappers voert zijn of haar beroep onder zelfstandig statuut uit. Het aantal ketens van kapsalons zorgt de laatste jaren bovendien voor een sterke consolidatie.
Een stijlvol beroep
Vestigingsvoorwaarden 
 
Iedere natuurlijke persoon ofrechtspersoon die een kapperszaak wil beginnen moet bij een ondernemingsloket een ondernemingsnummer aanvragen. Om het ondernemingsnummer te verkrijgen moet iedere kapper hetbewijs leveren van kennis van bedrijfsbeheer. Deze kennis kan worden bewezen met een diploma of praktijkervaring.
 
Voor het uitoefenen van het beroep van kapper moet men beroepskennis aantonen. Dat kan door middel van diploma’s verkregen tijdens een opleiding in het dagonderwijs, met een leercontract of in het volwassenenonderwijs. Ook fabrikanten van verzorgingsproducten organiseren opleidingen of kunnen leerlingen relevante praktijkervaring verstrekken. Sinds 2007 volstaan twee jaar voltijdse of drie jaar deeltijdse praktijkervaring. 
 
Kappers dienen er rekening mee te houden dat volgende vergunningen kunnen vereist zijn: SABAM enbillijke vergoeding als er opgenomen muziek weergegeven wordt in voor publiek toegankelijke plaatsen. Bovendien kan een milieuvergunning noodzakelijk zijn indien hun activiteit schadelijk is voor het milieu.
 
 
Financiële aspecten 
 
Het aantal kapsalons gaat in dalende lijn. In 2008 waren er nog 18.000, per jaar verdwijnen er zo een honderdtal. Volgens de beroepsfederaties is dit vooral te wijten aan een gebrekkige opleiding inzake financieel beheer en aan de zware concurrentie.
 
Uitrusting 
 
Het modebewustzijn van de kapper straalt vaak af op de inrichting van zijn kapsalon. Naast de startinvestering in noodzakelijke werktuigen als scharen, kammen, borstels, haardrogers, tondeuses, stoelen, spiegels en producten voor het behandelen en verzorgen van het haar, gaat een groot deel van het budget naar de trendy inrichting van de zaak. Vooral kapsalonketens hechten hier veel belang aan. Ze schoten het voorbije decennium als paddenstoelen uit de grond en dwongen ook zelfstandige kappers om te blijven investeren in de aankleding van hun zaak. 
 
Handig om te weten 
 
De kapselmodellen volgen de modetrends en zijn dussterk aan verandering onderhevig. Het is voor kappers belangrijk deze modetrends te blijven volgen en zich de nieuwe kapsels eigen te maken. Ook op het vlak van producten en materieel is er een permanente evolutie.
 
Een kapper die verantwoordelijk is voor een filiaal dat meerdere werknemers in dienst heeft, zal in de toekomst meer gekwalificeerd moeten kunnen optreden naar zijn medewerkers. Het verschil tussen een kapper-salonbeheerder die de leiding heeft over meerdere werknemers enerzijds en een autonome kapper-salonbeheerder of een kapper anderzijds wordt met andere woorden groter. Bij de eerste zal naast de technische kennis en vaardigheden de capaciteit om leiding te geven meer benadrukt worden. De klemtoon komt ook veel meer op de sociale en commerciële vaardigheden te liggen.
 
Door de samenwerking op Europees niveau tussen de verschillende beroepsfederaties in de kappersbranche is er een wederzijds begrip ontstaan van wat goede kwaliteit op kappersgebied feitelijk betekent. Eén van de belangrijkste projecten is de Europese standaardopleiding. Dit project zal met zich meebrengen dat kappers in de toekomst een speciaal Europees kapperscertificaat kunnen behalen als bewijs dat zij de Europees vastgestelde competenties hebben verworven. 
 
Nuttige adressen 
 
Unie der Belgische Kappers (UBK) 
Vijfwindgatenstraat 21F, 9000 Gent
Tel.: 09-223.71.24
E-mail: ubk-ucb@coiffure.org
http://www.coiffure.org
 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie K.M.O.-beleid  - Dienst Economische Vergunningen
WTC III, 18de verdieping 
Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel
Tel.: 02 277 78 53 
Fax: 02 277 97 63 
E-mail: info.EVA@economie.fgov.be
E-mail: info.SAEV@economie.fgov.be
http://mineco.fgov.be
 
Unizo 
Spastraat 8
1000 Brussel
Tel. 078-35.39.39
www.unizo.be
 
Opleidingen
http://www.syntravlaanderen.be
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/volwassen/richtingen.asp
Xavier Huysmans - Laatste update op 22/06/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL