Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorHet verwerven van aandelen van een vennootschap of het verwerven van het handelsfonds

  • Het verwerven van aandelen van een vennootschap of het verwerven van het handelsfonds
HET VERWERVEN VAN HET HANDELSFONDS

Als een persoon een handelsfonds verwerft dat aan een vennootschap toebehoort, verwerft hij een actief dat ingeschreven is in de jaarrekening van de genoemde vennootschap. Bijgevolg wordt het passief dat met dit fonds verbonden is niet overgedragen. Hetzelfde geldt als de overnemer het handelsfonds dat aan een individuele ondernemer toebehoort verwerft. De verkrijger verwerft enkel de actieve elementen die deel uitmaken van het genoemde fonds, namelijk :

- het cliënteel en het huurrecht

- de merknaam/de handelsnaam

- het handelsmeubilair

- het materiaal en de uitrusting

- de koopwaar en de stocks

- de industriële eigendomsrechten verbonden aan de exploitatie van het fonds…

In principe worden de schulden niet overgenomen. De overnemer draagt dus, behoudens andersluidende overeenkomst, niet de schulden van het fonds. Dit is een fundamenteel voordeel voor de overnemer.

Bij de verwerving van een handelsfonds worden de lopende contracten normaal gezien overgedragen. Zo worden ook de arbeidsovereenkomsten die verbonden zijn met het fonds en de huurovereenkomst van rechtswege overgedragen.

De andere overeenkomsten gaan niet over, tenzij de partijen er anders over beslissen.


DE VERWERVING VAN AANDELEN VAN EEN VENNOOTSCHAP

Als de verkrijger alle aandelen van een vennootschap koopt, verwerft hij de volledige entiteit met zijn activa (waaronder het fonds) en ook zijn passiva (met inbegrip van de schulden).

De verkrijger is dus via de vennootschap gehouden tot betaling van de vroegere schulden van de vennootschap. Daarom wordt het sterk aangeraden om een overeenkomst van waarborg van de passiva af te sluiten, want de netto activa van de onderneming kan hierdoor sterk verminderen. De overnemer moet dus voorbereid zijn op het risico dat de vennootschap op die manier passiva heeft. Dus is het afsluiten van een waarborg voor de passiva is fundamenteel, aangezien de globale waarde van de onderneming niet altijd gemakkelijk kan bepaald worden.

Bovendien veranderen de contracten waarbij de vennootschap een partij was niet bij de verwerving van rechten op de vennootschap en worden zij voortgezet, aangezien het gaat over verbintenissen van de vennootschap, die nog altijd bestaat. De vennootschap van haar kant ondergaat geen veranderingen.
 

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL