Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector



Vastgoedmakelaar

  • Vastgoedmakelaar
Vastgoedmakelaar
Het vastgoedkantoor is een belangrijke speler op de vastgoedmarkt. Het is de professionele tussenpersoon bij uitstek tussen verkopers die op zoek zijn naar de beste prijs voor hun vastgoed en kopers die op zoek zijn naar het huis van hun dromen. De erkenning van de titel van vastgoedmakelaar en de reglementering van het beroep hebben er voor gezorgd dat de sector de laatste jaren alsmaar professioneler werd.
 
Een vastgoedmakelaar komt tussen bij de verkoop, de aankoop, de ruil of de verhuur van een onroerend goed, een onroerend recht of een handelspand. Hij kan ook belast zijn met het beheer van dit onroerend goed of recht. In feite dekt de term "vastgoedmakelaar" drie specifieke beroepen: de vastgoedmakelaar als tussenpersoon, als syndicus of als beheerder.
 
Noteer ook dat een vastgoedmakelaar aan de basis een fysieke persoon is. Hij of zij kan zijn of haar beroep uitoefenen via een agentschap of een onderneming die onder bepaalde voorwaarden ook erkend kan worden door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 
Eind 2010 telde men in België 8.885 erkende vastgoedmakelaars, waarvan er 5.074 waren ingeschreven op de Nederlandstalige rol en 3.781 op de Franstalige rol. Dat waren er toen minder dan de vorige jaren, wat voor een deel kan verklaard worden door een streng wordende reglementering en de uitzuivering van de sector die daaruit volgde. Eind 2012 was dit aantal weeral gestegen, tot meer dan 9.000 erkende vastgoedmakelaars. Ook het aantal jongeren dat zich inschreef voor het diploma van vastgoedmakelaar steeg de jongste jaren met 34%, wat duidelijk laat zien dat er veel interesse is voor dit beroep.
 
Consumenten hebben alsmaar meer behoefte aan goede raad en aan iemand die hen wegwijs maakt in de alsmaar complexere materie van de immobiliënmarkt, en vinden dan ook meer en meer de weg naar het kantoor van de vastgoedmakelaar.
 
Exploitatievoorwaarden
 
Niet iedereen kan zomaar vastgoedmakelaar worden. Zowel de titel als de uitoefening van het beroep zijn beschermd. U vindt meer informatie over de verschillende teksten die van toepassing zijn op de website van de FOD Economie.
 
Om toegang te krijgen tot het beroep moet u minimum 18 jaar oud zijn en erkend zijn door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 
Om u hier als kandidaat te kunnen inschrijven, moet u in het bezit zijn van:
  • een vastgoedopleiding van minimaal drie jaar: diploma van Ondernemershoofd vastgoedmakelaar (Syntra-centra), graduaat in vastgoed;
  • of een graduaat in bouwkunde of openbare werken, graduaat in handelswetenschappen, graduaat in de rechtswetenschappen, graduaat in de boekhouding, graduaat in de topografie, graduaat in de architectuur, binnenhuisarchitect en diploma van meetkundige-schatter van onroerende goederen;
  • of universitaire diploma's of diploma's van universitair niveau: licentiaat of doctor in de rechten, licentiaat in notariaat, handelsingenieur, licentiaat in de handelswetenschappen, in de economische wetenschappen of de toegepaste economische wetenschappen, burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, licentiaat in stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening, licentiaat in de wetenschappen, groep aardrijkskunde, optie landmeetkunde of licentiaat in de geometrologie, architect, technisch of industrieel ingenieur, diploma dat toegang verleent tot het beroep van accountant.
Een beroep met toekomst
Uw ondernemingsproject
 
Als u in orde bent met de reglementering en erkend bent als vastgoedmakelaar kan u nog kiezen op welke manier u uw activiteit wil ontplooien:
  • ofwel alleen,
  • ofwel door een onafhankelijk kantoor op te richten, samen met andere vennoten of medewerkers,
  • of door u aan te sluiten bij een van de vele vastgoedketens die de laatste jaren op de markt zijn verschenen. Ze bieden het voordeel dat ze de nodige middelen samenbrengen en delen voor reclame, informatica en dergelijke.
Vervolgens moet u ook nog uw positionering bepalen. Wilt u zich positioneren als generalist, die allerhande immobiliën in de regio behandelt? Of wilt u zich eerder specialiseren in een bepaalde niche, zoals luxe villa's, opbrengsteigendommen, de markt voor expats en dergelijke? Uw eigen ambities en het potentieel dat u denkt te kunnen aanboren in u regio zullen dit moeten uitwijzen.
 
Het is evident dat uw kennis van de markt et van uw segment essentieel is om het vertrouwen van uw klanten te kunnen genieten, of het nu om verkoop of aankoop gaat. Reputatie is het belangrijkste goed van een vastgoedmakelaar, het is dus een beroep dat dus met veel professionalisme en beroepsernst moet kunnen beoefend worden.
 
Waarom niet starten met een bestaande zaak?
 
Indien u wil starten als vastgoedmakelaar is het wellicht interessant om onmiddellijk te kunnen rekenen op een bestaande portefeuille. Naast het cliënteel geniet u eveneens van de reputatie en van de organisatie die door uw voorganger werd opgebouwd. Raadpleeg het aanbod op onze site om een aantal interessante voorstellen in uw regio te ontdekken.
 
Enkele nuttige links
 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars: http://www.ipi.be/index.php?lingua=NL
 Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen): www.cib.be
Unie der Immobiliënberoepen van Belgie (UIB): www.upi-uib.be 
Vlaamse VastgoedFederatie (VVF): www.vvf.be
Réflexions immobilières (RI) : www.reflexions-immobilieres.be
Association belge des syndics et administrateurs de biens (ABSA): www.absa.be
Xavier Huysmans - Laatste update op 27/09/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL