Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
SectorDagbladhandelaar

  • Dagbladhandelaar
Dagbladhandelaar
Definitie
 
Het verkopen van kranten, dagbladen, weekbladen en andere gespecialiseerde tijdschriften vormt de hoofdactiviteit van een dagbladhandelaar. 
Daarnaast zijn de dagbladhandels wat rookwaren betreft de derde grootste verkopers in België, na grootwarenhuizen en tankstations. De derde belangrijkste activiteit is de verkoop vankansspelen. 
Er worden ook steeds meer diverse nevenproducten aangeboden.
 
Een sector in volle evolutie
 
In 2012 waren er in België 3.697dagbladhandelaars actief. Daarvan waren er 1.975 actief in Vlaanderen, 1.278 in Wallonië en de rest in Brussel. Dit is een belangrijke daling tegenover vorige jaren en de trend zet zich voort.
 
In de praktijk hebben de uitgevers en vooral de distributieorganisaties de macht om te bepalen of er al dan niet aan een nieuwe dagbladhandelaar pers geleverd zal worden en onder welke voorwaarden de onverkochte exemplaren worden teruggenomen. Een nieuw verkooppunt moet voor hen meer verkoop kunnen creëren. Men kan concluderen dat kandidaat krantenhandelaars heel erg afhangen van de willekeur van de uitgevers en distributeurs. Dit systeem maakt dat de kleine zelfstandige dagbladhandelaar niet in een gemakkelijke onderhandelingspositie zit.
 
Jaarlijks sluiten ongeveer 100 dagbladwinkels de deuren. De dalende verkoopcijfers en winstmarges door de problemen rond hun traditionele productmix (pers, tabak en kansspelen) zijn daar een belangrijke oorzaak van. Het monopolie voor de verdeling van kranten speelt ook in hun nadeel.
 
Persverkopers kunnen nauwelijks anders dan een typecontract van de distributeur te tekenen. Uit onderzoek bleek dat 3 op 4 winkels problemen ondervinden bij de terugbetaling van onverkochte kranten en magazines. Ook de tekorten zouden systematisch in het nadeel van perswinkels afgerekend worden.
 
De krantenverkoop blijft bovendien maar dalen. Werden er in 1971 nog 2,5 miljoen exemplaren verkocht, dan was dit in 2012 al teruggelopen tot 1,3 miljoen. Uiteraard is de digitalisatie van het informatieverbruik hier de grootste oorzaak van, naast een algemene verandering in de manier waarop mensen naar informatie zoeken. Ook de magazineverkoop wordt gekenmerkt door dezelfde tendensen.
 
Er wordt steeds minder tabak verkocht ten gevolge van het steeds toenemend aantal antirookcampagnes. Toch vormt de verkoop van tabak voor de dagbladhandelaar nog steeds een belangrijk aandeel in zijn omzet.
 
Eén derde van de omzet van een dagbladhandelaar wordt behaald uit de verkoop van kansspelen en dan voornamelijk uit de verkoop van Lotto en aanverwante producten. Anderzijds zijn voor de Nationale Loterij de dagbladhandelaars ook zeer cruciale partners. 80 procent van het zakencijfer van Lotto wordt behaald door de verkoop in krantenwinkels. â€¨Ook hier is het, net zoals dat het geval is bij de persverspreiders, de Nationale Loterij die al dan niet eenzijdig beslist toestemming te geven om hun producten te mogen verkopen. Als de Nationale Loterij Lotto weigert te verkopen, wordt de leefbaarheid van een krantenwinkel op losse schroeven gezet.
 
In de krantenwinkel treft men op de dag van vandaag veel méér producten aan dan enkel kranten en tijdschriften. Concreet betekent dit dat de klant een zeer gedifferentieerd aanbod van goederen kan aantreffen in een krantenwinkel. Consumenten kopen nu veel meer producten tegen hogere prijzen in nachtwinkels, tankstations en krantenwinkels om zo tijd te winnen.
 
Vestigingsvoorwaarden
 
Elke activiteit waarvoor u ingeschreven moet zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist immers een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer. Dit kan meestal aangetoond worden met een diploma of door middel van voldoende professionele ervaring.
 
Om vervolgens producten te kunnen verdelen moet men contact opnemen met de belangrijkste verdelers van kranten en andere producten die regelmatig in een krantenwinkel gevonden worden. De voorwaarden worden door de verdelers opgelegd.
Aanvullende diensten
Financiële achtergrond
 
Een gemiddelde krantenwinkel verkoopt één derde pers, één derde tabak en één derde kansspelen. De overige 10 procent van de omzet wordt behaald uit de verkoop van diverse producten. Er valt een lichte stijging vast te stellen van deze laatste groep. De globale marge van een krantenwinkel bedraagt gemiddeld 1,36%.
 
De dagbladhandelaars die vandaag overleven zijn zij die de omslag maken naar een "convenience store", met een ruimer assortiment van producten en diensten voor de buurtbewoners. Ze bieden hun klanten meerwaarde door een geheel van diensten aan te bieden waardoor ze regelmatig terugkomen voor allerlei behoeften. Denk aan postdiensten, fotoprints, kopieerfaciliteiten, eenvoudige voedingswaren, …
 
Uitrusting
 
De voornaamste kost bij de opstart van een dagbladhandel vormt de aankoop- of huurprijs van het pand. Ook de inrichting van dit pand vormt een enorme brok uit het startbudget van een handelaar. Deze kosten zijn afhankelijk van de ligging van het pand, de grootte,… 
 
Naast deze kosten zijn de uitgaven bij de opstart en uitbating van een dagbladhandel eerder beperkt. Een groot deel van de onverkochte goederen wordt teruggenomen door de distributeur, zij het aan de door hem bepaalde voorwaarden. De andere producten worden wel aangekocht door de dagbladhandelaar zelf. Het betreft meer bepaald de tabakswaren en toebehoren en de verschillende nevenproducten. Wel bestaat er voor sommige van deze producten, een teruggavenrecht van producten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden
 
In België wordt het valideringstoestel voor het innen van Lotto gratis ter beschikking gesteld door de Nationale Loterij. Dit is in tegenstelling tot andere Europese landen waar voor dit toestel een maandelijkse huurprijs wordt gevraagd. Dus ook dit draagt bij tot beperkte opstartkosten.
 
Handig om te weten
 
Het succes van een dagbladhandel hangt in grote mate af van de mate waarin de handelaar zijn klanten kent. Meestal bestaat het cliënteel uit een mix van passanten, vaste klanten, schoolgaande jeugd, senioren en actieve bevolking. Toch overheersen dikwijls een paar van deze klantenprofielen. Het is zaak om, afhankelijk van dit profiel, het aanbod aan te passen. 
 
Nuttige adressen
 
VFP
Vlaamse Federatie voor Persverkopers
Ruggeveldlaan 522
2100 Deurne
Tel. :03-324.70.03
http://www.vfp.be
 
Distributie
http://www.ampnet.be/
http://www.alvadis.be/
http://www.imapress.be/
 
 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel
Tel. (gratis nr.): 0800 120 33 
http://economie.fgov.be
 
Unizo 
Spastraat 8
1000 Brussel
078-35.39.39
www.unizo.be
Xavier Huysmans - Laatste update op 21/07/2014

DOCUMENTATIE

  • DOCUMENTATIE
FR
NL