Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Verkoop van een commercieel gebouw binnen een zeer dichtbevolkt bedrijventerrein met diverse ondernemingen

Verkoop van een commercieel gebouw binnen een zeer dichtbevolkt bedrijventerrein met diverse ondernemingen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119737
Regio : Provincie Luik
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Uitzonderlijke locatie nabij talrijke verkeerswegen.

Totale oppervlakte van 55 are.
Hal van 1.000 m2.
Hoofdgebouw bestaande uit:

Commerciële ruimte van 150 m2.
Een verdieping van 200 m2 bestemd voor kantoorruimte.
Een verdieping van 50 m2 bestemd voor de mogelijke huisvesting van een conciërge of een locatiemanager.
Veelzijdige zaal van 150 m2.


Zeer recente constructie (2017).

Dubbele in- en uitgang voor zowel zware als lichte voertuigen.

De locatie kan probleemloos worden opgedeeld om meerdere activiteiten onder te brengen


Prijs : In volledige eigendom 4 000 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL