Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop, EVENEMENTENBAR op 200 meter van de Grote Markt

Te koop, EVENEMENTENBAR op 200 meter van de Grote Markt


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119665
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Herberg, brasserie, tearoom


Bestaat sinds 1996.

Concerten en diverse shows

Zaak Ingericht als klasse II.

Een oppervlakte van 300 m² met twee ruimtes.

Bars, tapapparatuur + volledige voorraad voor het podium,

Professionele geluids- en lichtapparatuur.

Twee tafelvoetbaltafels en een dartzone.

Beveiligd met een professioneel videosurveillancesysteem.

Deze bloeiende onderneming genereert een omzet van ongeveer € 600.000 per jaar.


Personeelsbestand bestaande uit vijf barmedewerkers.

Type huurovereenkomst: commercieel, nog 22 jaar .

Huur van € 3000 per maand.


Prijs : 680 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL