Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Belgische bieren- high-end segment.

Belgische bieren- high-end segment.


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119662
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Drankencentrale, wijn, alcohol


Verkoopkans: Belgisch ambachtelijk biermerk "Servez-ça".
www.servezca.com
Aanbieding vanaf 50.000 €.
De prijs omvat:

Het beschermde en geregistreerde merk bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in de 27 landen van de Europese Unie. De naam "Servez-ça!" is uniek en een woordspeling die fonetisch "bier" in het Spaans betekent, wat zorgt voor een onderscheidend karakter en exportmogelijkheden.
De domeinnaam en de reeds voorbereide website www.servezca.com zijn inbegrepen.
Het recept voor twee varianten: biologisch en niet-biologisch (goedkoper te produceren).
De mogelijkheid om bier te produceren bij een derde brouwer, zodat u zich uitsluitend kunt richten op de commercialisering van het bedrijf.
Het merk is een eigennaam en behoort toe aan een natuurlijke persoon, geen rechtspersoon. Dit vereenvoudigt de verkoop vanuit administratief oogpunt, omdat er geen balans of resultatenrekening hoeft te worden geanalyseerd, alleen activa die moeten worden overgedragen.
1000 flessen (ongeveer 40 kratten van 24x33cl) evenals ongeveer 250 glazen met het merklogo zijn inbegrepen, wat het proeven en promoten van het bier voor de toekomstige eigenaar vergemakkelijkt.
De eigenaar verkoopt om persoonlijke redenen, omdat hij geen tijd meer heeft om aan het bedrijf te besteden.
Voor meer informatie, bezoek www.servezca.com.
Marketingondersteuning en commerciële informatie inbegrepen, met inbegrip van twee video's: een geproduceerde presentatie en een nog niet gepubliceerde advertentie.
De video's zijn beschikbaar op de website www.servezca.com onder het tabblad "video's".

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL