Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Ziekenvervoer en diensten voor 100 % van de aandelen te Brussel

Ziekenvervoer en diensten voor 100 % van de aandelen te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119421
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Diverse diensten


Uitstekende bedrijf opgericht in 2018.
Dankzij vakmanschap en doorzettingsvermogen heeft de baas
alle loyaliteit gewonnen van een groot cliënteel,

ziekenhuizen, mutualiteiten, rusthuizen, particulieren.

Zijn kantoor beschikt over twee burelen, vergaderruimte
Heeft twee parkeerplaatsen,

Zaak is gelegen station Midi.

Beschikt over een nieuwe uitgeruste Renault-Master ambulance .

VW met brancard
Drie gespécialiseerde huurauto's voor mensen met beperkte mobiliteit.

"Ambugest" software PC en laptop.

Zeer belangrijke omzet

Website. Facebook.

Kennisoverdracht en begeleiding voor 4-6 weken.

Overlating omwille persoonlijke redenen.


Prijs : 176 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL