Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Zeer goed gelegen en drukke brandstoffen handel over te nemen in de regio Brugge Zeebrugge

Zeer goed gelegen en drukke brandstoffen handel over te nemen in de regio Brugge Zeebrugge


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150248
Regio : West-Vlaanderen
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Brandstoffen handel bestaat reeds meer dan 60 jaar en heeft een uitstekende reputatie/ klantenportefeuille opgebouwd.

De zaak bezit eveneens een uitgebreide gasflessen ruilhandel met de nodige veiligheids-en uitbatingsvoorwaarden.

Op het terrein zijn 6 brandstof pompen aanwezig waar zowel particulieren als professionelen komen tanken.

Het bedrijf beschikt eveneens over een moderne tankwangen waarmee mazout, gasolie en gasolie extra op een veilige manier aan huis worden geleverd.

Deze zaak beschikt over een 4 tal half open hangars met ijzeren poorten die ingeval van kunnen verhuurd worden.

Uitbreiding van de zaak en prospectie is mogelijk wegens de zeer goeie ligging nabij de haven en de kust.

Heel veel transport bedrijven in de onmiddellijke omgeving.

De zaak met woonhuis en hangaars wordt verkocht wegens pensionering van de eigenaar en geen familiale opvolging.

Voor alle verdere informatie gelieve ons te contacteren.

Ideaal voor ambitieuze overnemer met een duidelijke visie op groei.


Prijs : In volledige eigendom 770 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

West-vlaanderen

FR
NL