Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Zeer gerenommeerd bouwbedrijf te Waals-Brabant

Zeer gerenommeerd bouwbedrijf te Waals-Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119170
Regio : Waals Brabant
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Uitstekend familiebedrijf met een bestaan van meer 30 jaar.

Gespecialiseerd in afwerkingen, decoraties
Goedkeuringen voor openbare markten en meerdere certificaten.
Belangrijke klantenkring,
waaronder universiteiten en gebouwenbeheerders.

Diverse lopende contracten waarde van meer dan 700.000 €.

Momenteel 6 professionele en veelzijdige arbeiders.
8 voertuigen, 4 bestelwagens, machines, uitrusting,
gereedschappen in perfekte en zeer goede staat.

Overlating managementkennis en actuele offertes door eignaars 5-6 maanden

Omwille gezondheidsredenen en voorbereiding van pensionering


Prijs : 1 150 000 € voor 100% van de aandelen N.V met volstort kapitaal en rekening 300 000 €.Mogelijkheid tot overname zusterberijf met licentie

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL