Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Zaak met decoratie artikelen, groene planten, accessoires te koop in Oud Durbuy

Zaak met decoratie artikelen, groene planten, accessoires te koop in Oud Durbuy


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118572
Regio : Provincie Luxemburg
Sector : Inrichting, huis, winkel, meubelen


Deze mooie kleine boetiek op 2 verdiepingen heeft een oppervlakte van ongeveer 100 m². De zaak is in perfecte staat na recente renovatie.

De zaak is gespecialiseerd in vogue decoratie, verkoop van groene planten en accessoires.

De stock is up-to-date voor het volgende seizoen.

Deze activiteit is ideaal voor een persoon alleen.

De omzet bedraagt ongeveer 70.000 €

De maandelijkse huur is 1200 €.

De activiteit wordt uitgebaat in eigen naam.


Prijs : Fonds 30 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luxemburg

FR
NL