Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Zaak in verhuur en verkoop van ceremonie kledij voor mannen en kinderen over te nemen in provincie Namen

Zaak in verhuur en verkoop van ceremonie kledij voor mannen en kinderen over te nemen in provincie Namen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118778
Regio : Provincie Namen
Sector : Kleding-schoenen & aanverwanten


Zaak met uitstekende reputatie sinds tientallen jaren en ideaal gelegen in centrum Wallonië.

Het is ideaal voor een koppel.

Er is de mogelijkheid om het gebouw aan te kopen als supplement. De zaak heeft een belangrijke hedendaagse stock.

De omzet bedraagt ongeveer 230.000 €.

Personeel: 2.

Mogelijke woonst gelinkt aan zaak: appartement met 3 kamers.

De maandelijkse huur bedraagt 2000 € voor zowel gebouw als appartement (kan onderverhuurd worden voor ongeveer 850 €).

De zaak is onmiddellijk beschikbaar wegens einde carrière.

Begeleiding is voorzien.


Prijs : Fonds 274 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie namen

FR
NL