Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Webshop schoonheidsprodukten in nichemarkt over te nemen

Webshop schoonheidsprodukten in nichemarkt over te nemen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119609
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Welzijn


Vijf jaar bestaan voor deze activiteit waarvoor nooit de nodige tijd is gevonden.

De overname van de webwinkel vraagt om marketing en dynamiek.Kan (momenteel) worden beheerd door één persoon.Voordelen voor de koper:

Een webshop in 3 talen (EN/FR/NL) volledig voorzien van producten (inclusief beschrijvingen en foto's),
een systeem van gepersonaliseerde filters en de mogelijkheid
voor de klanten om een profiel aan te maken (marketingvoordeel)

De selectie van hoogwaardige nichemerken en -producten

Verpakkings- en beschermings/vulmateriaal

De Facebook-pagina die door 800 mensen wordt gevolgd
de Instagram-pagina

De webwinkel heeft media-aandacht gekregen in verschillende media die ook op de website zijn opgenomen.

Groot potentieel voor degenen die de tijd nemen om een social media publiek op te bouwen.

Aankoop van stock alleen is eveneens moeglijk !


Prijs : Fonds 9 999 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL