Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Voor 100 % van de aandelen te koop gerenoveerde disributeur van medische apparatuur (materiaal)

Voor 100 % van de aandelen te koop gerenoveerde disributeur van medische apparatuur (materiaal)


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119638
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Welzijn


Familiebedrijf, een echte referentie in de medische wereld,
bestaat uit een winkel en een depot.

Gelegen aan een commerciële en residentiële boulevard.Groot en trouw cliënteel bestaande uit artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, vroedvrouwen, medische centra, administraties, ziekenhuizen en scholen,
maar ook particulieren in Brussel en de twee Brabantse delen en klanten in het buitenland.

Aanzienlijke en regelmatige omzet.

Ruim 90 m² volledig ingericht met o.a. maatwerk toonbank, beveiligde vitrines,
legborden/rekken, kassa, 2 computers & kantoorautomatisering.

Het geheel is beveiligd door alarm en camera's.

Specialist en leverancier van apparatuur, meubilair, instrumentatie, dedicated en specifieke apparatuur.
Producten voor verbandmiddelen, welzijn, babyverzorging, hygiëne en laboratoriumapparatuur, evenals noodreanimatie.

Meubels en medische accessoires.Hoogwaardige e-commerce website (directe online aankoop).Een ervaren en betrouwbare medewerker
Grote kelder beschikbaar om eventueel in te richten voor mogelijke bedrijfsuitbreiding.

Zeer redelijke huur.Ondersteuning met gerichte training in overleg.Omwille familiale redenen.SPRL-aandelen met volgestort kapitaal.


Prijs : 369 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL