Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Voor 100 % van de aandelen over te nemen vrij benzinestation gelegen in landelijke grensgemeente ten oosten van Luik

Voor 100 % van de aandelen over te nemen vrij benzinestation gelegen in landelijke grensgemeente ten oosten van Luik


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150401
Regio : Provincie Luik
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Volledig gerenoveerd in 2008 op een terrein van 28 are.

Omvattende een polyvalente ruimte van ± 400 m2 een kantoor, keuken en technische ruimte.

Er zijn nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden met onder meer een shop en of car wash.
De pompinstallatie bestaat uit 3 dubbele pompen 2 diesel
waarvan 1 high speed, 2 pompen benzine 95,
1 pomp benzine 98 en 1 petroleum.
Plus 2 pompen gasolie ( rode mazout ) waarvan 1 high speed.

Zeer groot klantenbestand waaronder vele bedrijven, zelfstandigen,
loonbedrijven en landbouwers.
Het station bevindt zich op nog geen 5km van de Nederlandse grens dit brengt uiteraard groot aantal Nederlandse klanten met zich mee.

Het bedrijf heeft eigen tankkaarten in omloop.

Totaal volume op jaarbasis ± 2,000,000 liter.
Het onroerend goed is eigendom van de vennootschap.


Prijs : 615 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL