Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Voor 100 % van de aandelen over te nemen koffie- salade bar - klein restaurant te Brussel

Voor 100 % van de aandelen over te nemen koffie- salade bar - klein restaurant te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119089
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Restauratie


Uitstekend zaak gelegen in een hoekpand sinds 3 jaar in een traditionele winkelstraat Louizalaan, Bailli-Lesbroussart straat- Châtelain

+/- 120 m² verdeeld over drie gerenoveerde verdiepingen met nieuwe water-elektriciteitsinstallatie.
2 ingangen ideaal voor de huidige situatie.

2 koeltogen en black-box, koffiemachines.+ 2 molens.
Ergonomische,stijlvolle efficiënte inrichting.

Zaal 16 pl.
Terras verdeeld over 2 delen:buiten en in een gang galerij.

Trouw cliënteel.
Mogelijkheid om diensten op de bovenverdieping uit te breiden of onderverhuren als multifunctionele kantoren.

Beveiligd door alarm en video.


Prijs : 155 000 € voor 100% van de aandelen Ondersteuning en overdracht gegarandeerd voor 4-6 weken en samenwerking in overleg. Overlating omwille persoonlijke reden.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL