Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Voor 100 % van de aandelen over te nemen gerenommeerde verlichtingszaak te Waals-Brabant

Voor 100 % van de aandelen over te nemen gerenommeerde verlichtingszaak te Waals-Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119154
Regio : Waals Brabant
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Uitstekende familiebedrijf werd opgericht in 1989.

Specialist in onderzoeken en ontwerpen voor
bedrijven en particulieren.

BVBA met rekening en interessante fiscale verliezen. 1

00% volstort kapitaal.
Meer dan 1.700 artikelen rerenommeerd.

De voorraad geschat op meer dan 45.000 €

Overdracht van managementkennis door de managers gedurende 3-6 weken

Overname cliënteel en uitbreiding van de diensten zal duidelijk zijn.

Omwille gezondheidsredenen en pensionering.


Prijs : 50 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL