Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Voor 100 % van de aandelen over te nemen gemengd kapsalon in hartje van een Europese wijk

Voor 100 % van de aandelen over te nemen gemengd kapsalon in hartje van een Europese wijk


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118906
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Kapper


Mooi kapsalon gelegen in Europes wijk.

Oppervlakte. 100 m² met 8 werkposten, 4 wasbekkens, keuken, wasmachine en droogkast.
Toilet en ruimte met 7 camera . LED verlichting installatie voor muziek.

Inrichting met elegantie en efficiëntie, onlangs verbouwd en ingericht met materialen en hoogwaardige apparatuur.

Redlijke huurprijs voor de locatie en comfort.

Begeleiding 2-3 weken

Mogelijkheid tot overname enkel handelsfonds.

Potentieel voor uitbreiding en enorme loyaliteit


Prijs : 68 000 € voor 100% van de aandelen SPRL kapitaal volstort

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL