Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Verkoop van 100% van de aandelen van een bedrijf dat een Spaans restaurant exploiteert.

Verkoop van 100% van de aandelen van een bedrijf dat een Spaans restaurant exploiteert.


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119725
Regio : Provincie Luik
Sector : Restauratie


Uitstekende winstgevendheid in het stadscentrum.
44 zitplaatsen binnen en 68 zitplaatsen buiten.

Enige vestiging met terrassen aan de voor- en achterkant van het gebouw.
Zeer recent geopend (2017).

Compleet en functioneel materiaal.
Nationale en internationale reputatie.
Wereldkampioen Paella in Valencia in 2022.
Winnaar van de POP-wedstrijd van Gault et Millau in 2019. Sindsdien onafgebroken aanwezig.

Het eerste Spaanse restaurant in Wallonië volgens Trip Advisor.
Het eerste Spaanse restaurant in België volgens Facebook.

De eigenaar verbindt zich ertoe, onder voorwaarden en overeen te komen tijdsduur,
zijn kennis en methoden over te dragen aan de overnemer,
zodat deze kan profiteren van de reputatie van de vestiging.


Er is een appartement op de bovenverdieping (gerenoveerd in 2017)
met een woonkamer, wasruimte, badkamer (douche en bad),
keuken en 1 slaapkamer.
Deze is beschikbaar en de huur is inbegrepen in die van de zaak.


Prijs : 190 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL