Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Uniek concept SILVERCONOMYEXPO over te nemen te Luik

Uniek concept SILVERCONOMYEXPO over te nemen te Luik


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119046
Regio : Provincie Luik
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Dit is een concept met gedeponeerde handelsmerk SILVEREXPOBXL

En alsook de eerste Belgische show voor de Zilvereconomie en ouder worden:
150 exposanten, 25.000 bezoekers zijn er verwacht,
10.000m² tentoonstellingsruimte.
Met het concept zal ook de tweetalige website, het marketingdossier overgelaten worden (FR/NL)
van 14 pagina's met bestellingen en foto's en eveneens het lanceringsmateriaal voor de volgende show.

Dit zal de eerste zijn, die op dit thema zal plaats vinden.

En dit dankzij zijn exclusieve overeenkomsten met de eerste Franse show SILVERCONOMYEXPO.
die zijn 12 de verjaardag viert.
Bovendien heeft het ontwerp 2022 de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Mathilde
en de steun van de Franse ambassadeur in België verkregen.
800 handtekeningen.


Prijs : Fonds 80 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL