Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Traiteur en delicatessen zaak gelegen regio Luik

Traiteur en delicatessen zaak gelegen regio Luik


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119386
Regio : Provincie Luik
Sector : Beenhouwerij, vis, kip, traiteur, delicatessen


Verschillende mogelijkheden afhaal of catering op locatie.
Er is momenteel plaats voor 11 tot 15 plaatsen.

De ruimte is flexibel in te richten om de gewenste horecaactiviteit in te richten.

Gelegen in het centrum van de stad en nabij diverse bedrijventerreinen.

Dit bedrijf heeft een waaier van mogelijkheden.
Volledig uitgerust en met een professionele keuken.

De website en de verschillende sociale media hebben een goede zichtbaarheid
en zijn een toegangspunt voor de verschillende bestellingen.

Lijst van toestellen en toebehoren beschikbaar op aanvraag of op afspraak.
Huur 500 € per maand.
Oppervlakte 60m2, terras aan de voorzijde en binnenplaats aan de achterzijde.
Reserve en een apart toilet.
Gemakkelijk parkeren

Zeer vlot bereikbaar gelegen aan de weg.

Airconditioning door warm/koud warmtepomp.

Vast elektriciteitscontract van voor de crisis tot eind 2023


Prijs : Fonds 39 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL