Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Traditionele kruidenierswinkel over te nemen in Brussel

Traditionele kruidenierswinkel over te nemen in Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118890
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Voeding, zuivel, groenten fruit


Deze zaak is gelegen op een hoek in EU wijk zonder concurrentie in de wijk.

Het is een traditie sinds meer dan 30 jaar.

De oppervlakte van 90m² is volledig ingericht met boetiek, grote koude kamer, keuken, wc.

De zaak heeft een vast, trouw, welvaren en cosmopolitisch cliënteel.

Er zijn regelmatige leveringen van broodjes.

Een groot assortiment van kwaliteitsvolle producten wordt aangeboden.

De zaak bestaat uit:
- een toog in 2 delen met geïnformatiseerde kassa,balans en software ET POS
- 4 frigos
- 1 koude kamer
- grote rekken uit hout en metaal
- videobeveiliging
- airco
- een terras met 14 plaatsen

Er zijn uitbreidingsmogelijkheden van de traiteurdiensten.


Prijs : 118 000 € voor 100% van de aandelen Overlating wegens scheiding partners.Zeer redelijke huur gezien ligging en alle comfort.Overbrenging+opvolging verzekerd door eigenaars.Gezonde BVBA zonder schulden

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL