Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Toilettage honden te Brussel

Toilettage honden te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119242
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Bloemenzaak, tuin, dierenspeciaalzaak


Deze mooie zaak opgericht in 2011 in Barbant Wallon.
In de loop van 2016 verhuisde de eigenaresse naar Brussel in een residentiële wijk
en won met de kwaliteit van haar dienstverlening en relaties met de meesters
de loyaliteit van een groot cliënteel.

Salon 58 m² bevindt zich in een winkelgalerij met parkeerplaatsen in de buurt.

Voorzien bad voor kleine en grote honden, elektrische tafel, toonbank,
kooi, alle professionele apparatuur.

Zeer bescheiden huurprijs voor alle comfort


Prijs : Fonds 22 000 € Geen concurrentie. Begeleiding voorzien 2 tot 3 maanden

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL