Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop voor 100% van de aandelen een bedrijf met multi-optie gebouw

Te koop voor 100% van de aandelen een bedrijf met multi-optie gebouw


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119631
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Onderneming, KMO, MKB


BV opgericht in 1998 heeft gediend voor het management van een bekend restaurant en traiteur in de regio.

Gebruiksoppervlakte 219 m² op twee niveaus.

Twee kelders met een totale oppervlakte van 35 m².

Op het gelijkvloers bevindt zich een verbruiksruimte, met balie, aansluitend met een werkplaats die toegang geeft tot de binnenplaats en de trap naar de kantoren met een oppervlakte van 60m².

Zeer ruim sociaal object, met ruime keuze voor
horeca-activiteiten, winkels, vrij beroep.

Gezond en schuldenvrij bedrijf, btw terug te vorderen.

Rekening-courant van € 16.000.

Kapitaal volstort.


Prijs : 295 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL