Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop voor 100 % van de aandelen bandencentrale en verkoop tweedehandswagens

Te koop voor 100 % van de aandelen bandencentrale en verkoop tweedehandswagens


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119050
Regio : Provincie Luik
Sector : Transport, logistiek, auto


Gebouw inclusief opslagplaats + zorgeloze woonbestemming
2 slaapkamers, woonkamer, keuken, toiletten, enz.).

Meer dan 20 jaar ervaring.

Zeer grote trouwe en serieuze klantenkring.
Ideale ligging aan een zeer drukke verkeersas (6000 voertuigen/dag).
Vlotte parking voor de deur.

Complete en efficiënte uitrusting (2-kolomsbrug en hydraulische brug)

Zonnepanelen.
Volledig beveiligd gebouw ( poort en automatische slagbomen, bewakingscamera).

Zeer winstgevende onderneming voor betrokken en gemotiveerde investeerder.
De vraagprijs aandelen met gebouw inbegrepen.


Prijs : 640 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL