Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop snack - frituur te Neufchâteau

Te koop snack - frituur te Neufchâteau


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119606
Regio : Provincie Luxemburg
Sector : Broodjeszaak, frituur, snack


Luxe inrichting in perfekt staat. Uitgerust met het beste materiaal.

Met 42 zitplaatse.
Dichtbij gelegen parkings.

Appartement dat deel uitmaakt van het gebouw en recent vernieuwd.

Ideaal voor koppel.

Uitgekozen tot beste frietkraam van België in 2021!

Uitzondering voor de kwaliteit en hun reeds en nog uit te breiden mooi cliënteel.

Omzet +/- € 350.000.

Personeelsbestand 1 voltijds + de baas

Aangrenzend aan de zaak appartement met drie slaapkamers.


Prijs : In volledige eigendom 525 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luxemburg

FR
NL