Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop schrijnwerkerij te Waals Brabant

Te koop schrijnwerkerij te Waals Brabant


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119416
Regio : Waals Brabant
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Bedrijf bestaat sinds 1964 !

Sinds 2005 verhuisd naar een comfortabele werkplaats van 193 m²,

opnieuw ontworpen met nieuw plafond en elektriciteit.

Machines en accessoires compleet en in perfecte staat

Nissan 5T bestelwagen (2012).

Specialist in deuren, trappen, kasten, schappen, originele uitrustingen

voor exposanten op beurzen en tentoonstellingen

Klantenkring bedrijven, ambachten, particulieren die de belangrijke omzet verwezenlijken.

Overlating omwille pensioen.4-6 weken beschikbaar voor de begeleidings- en nazorgfase op lopende bouwplaatsen.


Mogelijkheid tot aankoop van het Fonds en met redelijke huur.


Prijs : In volledige eigendom 115 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Waals brabant

FR
NL