Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop restaurant - snack te Durbuy

Te koop restaurant - snack te Durbuy


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119475
Regio : Provincie Luxemburg
Sector : Broodjeszaak, frituur, snack


Ruim en zeer goed gelegen etablissemen

Zaak beschikt over zeer professionele apparatuur

Werkend naar en met de oude traditie.

Prive parking.

Het gebouw kan tegelijk met de zaak worden aangekocht
of binnen een nader te bepalen termijn.

Omzet +/- € 160.000.

Personeel 1 voltijds en twee halftijds.

Huur 2000,00 € met twee appartementen verhuurd.


Prijs : Fonds 150 000 € Mogelijkheid Gebouw 450 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luxemburg

FR
NL