Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop Fietsenwinkel zowel verkoop als onderhoud

Te koop Fietsenwinkel zowel verkoop als onderhoud


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119886
Regio : Provincie Luik
Sector : Transport, logistiek, auto


Verkoop van 100% van de aandelen van een bedrijf actief in de verkoop en onderhoud
van traditionele en elektrische fietsen.

Met een zeer ruime werkplaats en een speciale ruimte voor accessoires en voedingsproducten.

Het bedrijf is online aanwezig met een snel evoluerende webshop.


Het uiteindelijke bedrag wordt uiteraard herzien op basis van de bestaande voorraad.

Geen schulden en vertoont een zeer goede winstgevendheid.

Er is een groot en loyaal klantenbestand opgebouwd gedurende de 17 jaar van het bestaan.

Het gebouw waarin de winkel is gevestigd, is eigendom van de eigenaar op privébasis.

Hij staat open voor verkoop als de koper geïnteresseerd is.


Overlatingwordt verzorgd door het management over een periode en onder voorwaarden die kunnen worden overeengekomen.

De vraagprijs zal naar aanleiding van de stockwaarde schommelen +/- 350 000 €


Prijs : 150 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL