Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop carrosseriebedrijf zowel wagens als bestelwagens te Limburg

Te koop carrosseriebedrijf zowel wagens als bestelwagens te Limburg


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150412
Regio : Limburg
Sector : Transport, logistiek, auto


Bedrijf opgericht in 1992 in volle expansie.

Overeenkomsten met alle grote verzekeringsmaatschappijen +/- 85 % van de omzet,+/- 10 % lease.

Atelier met een oppervlakte van +/- 800 m², kantoren 250 m²,
zes voorbereidingszones, twee carwash, spuitcabines,

vijf bruggen.één administratief bediende,drie geschoolde carrosserie werkers + meerdere freelancers.

Gelegen op industrieterrein grondoppervlakte 22 are.

Gemiddelde gecorigeerde cash flow +- 400 000 €.

Prijs onroerend 1 miljoen volgens schattingsbewijs.


Prijs : 2 000 000 € voor 100% van de aandelen Mogelijkheid Gebouw

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Limburg

FR
NL