Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop bedrijf verwarming - sanitaire - ventilatie en airco regio Namen

Te koop bedrijf verwarming - sanitaire - ventilatie en airco regio Namen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119197
Regio : Provincie Namen
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Bedrijf dat al meer dan vijftig jaar bestaat, ons bedrijf profileert zich als een belangrijke speler in de regio's
Marche, Ciney, Dinant en Namur.

Ons succes is gebaseerd op een sterke portefeuille met ongeveer 4000 trouwe,
vaste klanten, wat getuigt van het vertrouwen dat in de loop der jaren is opgebouwd.

Het team van medewerkers, dat competentie en loyaliteit combineert,
vormt een essentieel onderdeel van onze reputatie.

Hun betrokkenheid draagt bij aan het handhaven van de kwaliteit van onze diensten op een optimaal niveau.

Onze interne organisatie is vlekkeloos en zorgt voor een efficiënt beheer,
met een foutloze dienstverlening aan onze klanten.

Met een omzet van ongeveer 1.800.000 € is onze financiële stabiliteit
onbetwistbaar en versterkt het onze positie op de markt.

De verkoopprijs van het bedrijf zal worden besproken tijdens ons eerste contact.

Deze kans biedt een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid voor iedereen die betrokken wil zijn bij een goed ingeburgerd en welvarend bedrijf.

Mis deze unieke kans niet om deel uit te maken van de ondernemerswereld met een bedrijf
dat een uitzonderlijke reputatie geniet.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie namen

FR
NL