Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Te koop: Algemeen dakdekkersbedrijf en een studie- en expertisebureau.

Te koop: Algemeen dakdekkersbedrijf en een studie- en expertisebureau.


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119954
Regio : Provincie Luik
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Bedrijf realiseert met name hellende en platte daken, gevelbekleding,
alle soorten isolatie en timmerwerk, alsook zinkwerk in aluminium en lood
en alle soorten fotovoltaïsche en thermische zonne-installaties.

Het studiebureau houdt zich exclusief bezig met analyses en expertise op het gebied van dakbedekking.

Het personeel is hooggekwalificeerd in vaste loondienst.

De benodigde vergunningen voor de activiteit zijn aanwezig en het bedrijf heeft geen lopende geschillen.

De apparatuur is compleet, performant en in perfecte staat van werking.

Dit bedrijf heeft een uitstekende reputatie en de rentabiliteit blijft hoog.

Bovendien zijn er voor de komende maanden zeer veel projecten gepland,
wat het een kant-en-klare zaak maakt.

Het gebouw waarin de voorraad is ondergebracht (aangrenzende huis)
maakt geen deel uit van de vermelde verkoopprijs.

Echter, de eigenaar staat open voor een eventuele verkoop of verhuur.

Een verplaatsing zetel is ook mogelijk.

De aandelen zullen worden overgedragen zonder enige schuld.

De overgang zal door de directie worden verzekerd voor een overeengekomen duur
en onder overeengekomen voorwaarden.


Prijs : 475 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie luik

FR
NL