Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Superette in hartje centrum Brussel

Superette in hartje centrum Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119503
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Voeding, zuivel, groenten fruit


Familiebedrijf gelegen nabij de Beurs.

De operationele oppervlakte van 240m² omvat een verkoopruimte met een toog in drie functionele delen en opslag-, voorbereidings- en reserveruimtes.
Twee automatische toegangsdeuren.

Krachtige koude lijn bestaande uit aan de muur gemonteerde koelkastkasten, gebak- en vrieshoek.

Warme lijn compleet met elektrische oven en 6 dienbladen.

Professionele planken met grote capaciteit.

Depot van brood & DELIFRANCE.

Geautomatiseerde kassa met 3 GOPOS-software.

Alle materialen en apparatuur zijn recent.

Directiekantoor volledig uitgerust met IT en kantoorautomatisering

Mercedes SPRINT 3.5 T in perfecte staat.

TS VERISURE alarm en videobewaking door 16 HD-camera's. LED-licht.

Redelijke huur.

Ondersteuning en overdracht van managementkennis door het echtpaar gedurende enkele maanden.

Omwille gezondheidsredenen.

Mogelijkheid tot uitbreiding in de keuze van artikelen en diensten (bijvoorbeeld richting groenten en fruit of cateringdiensten).

NV met gestort kapitaal van € 150.500.


Prijs : 225 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL